Gratulerer Mandal!

Nå er det avgjort! Kulturhuset ble vedtatt enstemmig etter en lang debatt i bystyret. Nå kan vi glede oss over at første skritt i Mandals moderne utvikling er tatt, selv om det har tatt lang tid. Jon Gunnar Ask fra Høyre påpekte at dette bare er starten, og det er viktig å huske. Dette blir starten på å skape en moderne by der innbyggerne får sin etterlengtede kulturarena. Kulturhuset blir også starten på det viktige arbeidet med å synliggjøre for resten av verden hvilke muligheter som finnes i Mandal. Dette er starten på noe stort!

Omdømmeseminar

I dag ble Omdømmebarometeret Sør lagt fram på Sjøsanden Næringshage. Erik Dale fra Dale & Bang hadde innledningen og Norman Udland fra Mandal Kommune fortalte om Mandal…Soleklart!, vår nye visjon. Hans Antonsen fra Ordkraft la fram Omdømmebarometeret som viser hva sørlendinger og resten av landet mener om bl.a. Mandal. Dette var interessant, men kanske ikke overraskende. Ikke uventet oppfatter våre omgivelser Mandal som et sted det er godt å være om sommeren, med mye sol og flott natur. Når det gjelder muligheten for å få en (spennende) jobb og kulturtilbud var de spurte langt mer usikre på hva vi kan tilby. I paneldebatten etterpå, der jeg deltok sammen med Åse Lill Kimestad, Per Tomas Govertsen, Erik Tønnesen og Kjell Rune Olsen var det ganske bred enighet om at vår største utfordring er å kommunisere alt det gode vi har å tilby nettopp på disse områdene. Vi har en jobb å gjøre for å vise hvor attraktive vi egentlig er i Mandal!

Kulturhus eller skole og omsorg?

I dagens Lindesnes skriver Frp’s Eigil Berg Pedersen at han ikke kan stemme for Kulturhus når kommunen har så mange uløste oppgaver innen omsorg og skole. Jeg skjønner Berg Pedersens betenkeligheter. Det kan være vanskelig å se logikken i at man skal bygge et «underholdningstilbud» når samfunnets svakeste ikke får de tjenestene de har krav, og som vi som politikere har det største ansvaret for at blir levert. Vi må imidlertid ikke sette disse tingene opp mot hverandre. Kulturhus er en investering som til syvende og sist øker inntektene til kommunen, og dermed setter oss bedre i stand til å levere de tjenestene befolkningen har krav på.

Opprettholde kulturlandskapet

Nå er det vår! Nå nærmer det seg sommer, det merkes i luften. Det nærmer seg også tid for å stelle i uteområdene våre. I fjor ble ikke Sjøsanden ryddet før langt ut i mai, og da av Furulundens Venner. Det er en flott innsats som gjøres av denne glade og positive gjengen, men dette er tross alt kommunens oppgave. Sjøsanden er en av våre flotteste naturperler i kommunen (dette blir en klisjè, for det er så mange perler…) og den besøkes av nesten alle turister som kommer til Mandal, selv om det ikke er badetemperatur. I fjor vår så jag mange europeiske turister som listet seg gjennom drivved og søppel på stranden. Dette skulle ikke være nødvendig. Turismen legger igjen mer enn nok til at det skulle kunne ordnes med skikkelig rakeutstyr til stranden. Vi skal ikke måtte være avhengig av frivillig innsats for å rydde opp!

Skolering i Oslo

Denne helgen er jeg i Oslo sammen med Høyres ordførerkandidater fra hele landet. I går hadde vi et foredrag med Ine Marie Eriksen Søreide om utdanningspolitikk og et med Ingjerd Schau om omsorgspolitikk. Svært inspirerende og dyktige politikere på sine fagfelt. Om kvelden hadde jeg flere nyttige samtaler med kolleger fra hele landet, bl.a. Askim (Tor) som hadde gode tips om hvordan de hadde løst nominasjonen der. I dag blir det bl.a. medietrening…

Mandals framtid

Utdrag fra dagens svar til Næss og Christensen i Lindesnes:

Det er mange byer rundt om i verden som er plassert slik at det går en elv gjennom. Göteborg, Praha, London og Paris er eksempler som det kanskje ikke er naturlig å sammeligne Mandal med, men på den annen side, hvorfor ikke. Disse byene fremstår med ett stort sentrum nettopp fordi de ulike delene er tett knyttet sammen med broer. Broer som er en integrert del av bybildet, en del av byens sjel.
Vi tror at vi ved å ruste opp den svært attraktive bydelen Malmø, kan skape liv i et areale som i dag bærer preg av å være et fraflyttet industriområde. For å klare å knytte Malmø til resten av sentrum er en gangbro over elva trolig avgjørende. Gangbroen bør få en utforming som er en berikelse for byen. Vi har her en unik mulighet til å skape et byggverk som blir lagt merke til.

Agder i Verden

I dag var det Agder i Verden konferanse på Kjevik, i Luftforsvarets Skoles hangar. Temaet var globalisering og det var stundenter fra BI og HiA som arrangerte, med god hjelp av Mandals egen Per Tomas Govertsen som hadde den tekniske regien og produksjonen. Svært profesjonelt gjennomført og et interessant program med foredragsholdere fra næringsliv, utdanning og organisasjoner. John G. Bernanader var inne på at det som i dag kalles globalisering er et annet ord for det som vi kjenner godt fra før her på Sørlandet, nemlig samhandel med utlandet. Det var for øvrig også en gjennomgangsmelodi at globalisering ikke er noe man er for eller imot men noe man må forholde seg til.

Smaken av hund

I dag var jeg og så Smaken av hund på kino. Den tar opp matkvalitet i det mange av oss tror er et sikkert og velfungerende matland. Inntrykket av at den norske maten er sund og trygg, bygget på et høyverdig etisk dyrehold er nok hos de langt fleste den herskende oppfatningen. Filmen viser en bransje preget av at aktørene sitter på begge sider av bordet, både som produsenter og kontrollører av mat. Filmen stiller spørsmål ved om samvirkemodellen som vi har i Norge bidrar til å hindre innsyn i hvordan mat produseres. Filmen bør sette i gang en debatt om matkvalitet og om hva de store samvirkene (Tine, Prior, Gilde) foretar seg for å sikre sin markedsposisjon.

Inspirererende møte med bypatriot

Jeg traff Arne Næss i går. Han er en svært entusiastisk bidragsyter til byens utvikling, og har mange spennende forslag. Bl.a. til bruk av Kroneheia. Han foreslår et anlegg som inneholder parkering, kjøpesenter og kulturarena/hus. Dette er trolig en lur benyttelse av et fjellområde som ellers forblir ubrukt. Deler av kulturanlegget er under bakken i hans forslag, og det passer utmerket for f.eks. kino, teater og en konserter. Ved å bygge i fjell frigjøres også attraktive arealer i «dagslys» til boliger.