Kallhammeren reddet?

Planutvalget i Mandal har bestemt at Furulunden ikke blir berørt av båtanlegget på Kallhammeren. Da skulle man kanskje tro at dette området var reddet, noe både beboerne i området og Furulundens Venner er glad for. Imidlertid kom det også fram at enkelte medlemmer av utvalget bruker det samme området som restitusjonsområde etter en rangel:
— Når man har vært på rangel er det flott å gå her og høre det rike fuglelivet på morgenen, sa hun og mente at rangel innebærer sen leggetid.
Så spørs det da, om beboerne og Furulundens Venner synes at det er så mye bedre med politikere som trasker rundt med håp om å finne tilbake formen etter en rangel enn båter som napper godlynt i fortøyningene. Politikk er i sannhet ofte valget mellom to onder.

Mandal – en utrygg by

Mandal er en utrygg by. Norges sørligste by er bare litt tryggere enn Oslo. Det er alarmerende. Vi som bor her er vet at vi bor i en perle, og for mange av oss kommer nok dette som en overraskelse. Likevel taler statistikken sitt tydelige språk, det er nesten like mange voldsanmeldelser pr. innbygger i Mandal som det er i Oslo. Dette krever handling. Vi må prioriteres høyere i Agder politidistrikt, slik at vi får det antall politifolk som situasjonen krever. I tillegg må vi få arresten i drift igjen, slik at politiet kan fjerne uønskede elementer fra bybildet raskt.
Link til sak på Fedrelandsvennen

Landsmøte i Høyre

Neste helg, 4-6. mai er det Landsmøte i Høyre. Det blir en spennende opplevelse, der jeg vel helst også bør komme med minst ett innlegg. Det er enda mer spennende, selvfølgelig. Nå jobber jeg med å finne et tema som ikke gjør at de over 400 delegatene sovner og som helst også gir litt gjenklang i pressen. Det er jo som kjent viktig å kunne vekke den fjerde statsmakt…

Veier

Min gode kollega Janne Fardal Kristoffersen i Lindesnes etterlyser veibevillinger til riksveien ut til Lindesnes Fyr og ikke minst GE. Vårt fylke er et sorgens kapittel når det gjelder vei. E39 mellom Kristiansand og Lyngdal/Kvinesdal er så dårlig at vi taper i kampen om næringslivsinvesteringer og arbeidstakere. Det snakkes om at vi kan forvente oss en oppgradert E39 om ca. 30 år. Det kan vi ikke vente på. Vi må presse på sentrale politikere slik at de skjønner hvor ille det er her. Sørlandet trenger også en politiker som med tyngde taler landsdelens sak i samferdselsspørsmål. Dette haster, fordi det i disse dager er et skifte i hvor investeringene legges. Miljøteknologi kan bli et vekstområde for landsdelen, men vi må ha en fungerende infrastruktur. Det er et minstekrav.

Finne vår nisje

Jan Bøhler i Oslo AP går i dag ut og ønsker seg at Oslo skal bli norges svar på Wall Street. Han vil flytte forvaltningen av oljeformuen hjem til Norge, og sier at må gjøre dette for å beholde bank- og forsikringsnæring i Norge. Dette er selvfølgelig helt avgjørende for om vi klarer å utvikle landet videre. Uten sterke finansinstitusjoner som kjenner det norske markedet er det vanskelig å utvikle noe som helst.
Det er ingen grunn til at vi ikke skal kunne tenke store tanker også i Mandal. Vi må definere hva som er våre sterke og svake sider, og satse på de sterke. Ikke litt på alt samtidig. Kursen for Mandal stakes i dag ut ganske tilfeldig. Det er farlig, og vi framstår som utydelig. Mandals store fortrinn som maritim industriby er ikke utnyttet på langt nær. Denne næringen har vært, og bør bli, byens nye satsningsnæring. Kommunen må legge til rette med gode tomter for denne næringen, ta i mot potensielle etablerere med et koordinert mottaksapparat og være tøffe nok til å vent på at den rette kandidaten melder seg.

Valgkampkonferanse i Trondheim

Høyres valgkampkonferanse i Trondheim i helgen var en flott opplevelse. For det første var gjennomføringen av konferanse, der over 350 deltok, helt plettfri og for det andre var det faglige innholdet inspirerende og interessant.
I valgkampen som kommer er det viktig for Høyre å vise de konservative verdiene som partiet står for. Det er ikke til å komme bort fra at etter forrige valgkamp fikk Høyre, selvfølgelig dypt urettferdig, et stempel som et kalkulatorparti. Det er egentlig langt fra sannheten, og langt fra det konservative budskap. Sannheten er faktisk at Høyre er et verdiparti. Det skal vi fokusere på i denne valgkampen gjennom å vise hvordan vi vil
* skape et trygt lokalsamfunn
* få kunnskap inn i skolen
* kvalitet i omsorgen

Erna Solbergs tale

Som et ledd i å skape et trygt lokalsamfunn er det viktig for oss å få åpnet arresten i Mandal igjen. I dag er det slik at politiet kvier seg for å anholde bråkmakere i helgene fordi de vet at de blir borte fra byen i to timer mens de kjører den innbragte til arresten i Kristiansand. Dette bidrar til å bygge ned respekten for politiet og loven.

Å produsere kriminelle

Nå er det lenge siden jeg har skrevet her, og det er jo ikke så bra. Det har vært litt for travelt den siste tiden, blant annet med tur til valgkampseminar i Trondheim. Men, det betyr jo ikke at alle andre har ligget på latsiden! Senest i dag er Frp ute med en knallsak. Det er så lav hastighet ved Kirkeheitunnelen at folk blir kriminelle av det. Med sitt egenutviklede dobbeltsyn krever vanligivs Frp flere politifolk og at lover og regler håndheves strengt, samtidig som de ikke har noen som helst slags tillit til at politiet kan fatte en eneste fornuftig beslutning. Mens èn Frp-politiker den ene dagen roper på at politiet må beskytte «vanlige folk», går en annen (eller den samme) ut dagen etter og forteller at politiet ikke gjør annet enn å plage «vanlige folk» med alle sine merkelige påfunn. Hei og hå!
I følge Frp «tåler man 80 kilometer i området». Hvem er «man»? Han som kjører eller han som blir påkjørt i 80 kilometer i krysset etter tunnellen. De aller færreste «vanlige folk» tåler 80 kilometer i timen, ikke 60 heller for den saks skyld. Frps kamp for «vanlige folk» er alltid interessant. Fortsett det gode arbeidet med viktige saker, vanlige folk trenger dette!

Natteravn

Natt til Søndag gikk jeg Natteravn i Mandal. Det var stort sett en helt grei opplevelse, men vi har unektelig enkelte utfordringer. Etter klokken 01.00 er det ikke mange voksne å se i gatene, og unge i tyveårene dominerer gatebildet. Det er utagerende oppførsel og slossing, og det synes som om det er gjenger som kommer utenbys fra. Det virker også som enkelte unge mennesker synes en god lørdagskveld skal inneholde minst èn slosskamp eller i hvert fall en kraftig provokasjon. Det om også var særdeles overraskende var at det ikke virket som om Politiets tilstedeværelse automatisk la noen demper på de hissigste. Èn ung mann som ville fortelle politiet hva han mente om dem gjorde det brølende opp i ansiktet til en konstabel.
Det er dessverre blitt slik i Mandal at bemanningsmangel gjør at terskelen for å sette folk i arresten er blitt for høy. Å sette noen i arresten innebærer nemlig at halvparten av politistyrken på fire må reise til Kristiansand med arrestanten. Dette er et så stort problem at politiet kvier seg for å gå til dette skrittet. For meg er det innlysende at arresten i Mandal må bemannes slik at notoriske bråkmakere kan fjernes raskt fra gatebildet. I en liten by som Mandal skal det gjerne ikke mer enn èn eller to som er ute for å lage bråk før store problemer oppstår. Jeg tror også at den utrygge stemningen som oppstår når det er for mange bråkmakere gjør at voksne holder seg unna. Det er synd, for voksne mennesker virker dempende på de utagerende unge.