Mindre valgfrihet med Ap

I motsetning til Høyre vil Ap ha mindre valgfrihet i kommunene. Ap’s generalsekretær har fortalt at i de kommunene der Ap/de rødgrønne tar over etter valget skal ordningene med fritt brukervalg innen helse- og eldreomsorg tilbakestilles. Hvorfor skal det være slik at når du når en viss alder så skal det offentlige måtte bestemme hva som er best for deg?

Møte med Per Kristian Foss

PKF, nestleder i Høyre, var i går på besøk i Lyngdal. Nærmere bestemt Fibo Trespos nye anlegg. Der holdt han et foredrag om noen av sine hjertesaker, nye muligheter og næringspolitikk.
Nye muligheter handler om at vi har mellom 700 og 800.000 mennesker i arbeidsdyktig alder i Norge som ikke jobber. Det er selvfølgelig mange grunner til at folk blir uføre eller trygdemottakere, men mange av dem handler ikke om reell uførhet. Vi vet at det er mange som har både arbeidslyst og arbeidsevne som er definert som uføre eller går på trygd. Dette er et stort problem, ikke minst i den situasjonen vi nå er i med manglende arbeidskraft.
Dette handler om unge mennesker som ikke kommer inn i arbeidslivet, fordi de faller utenfor skolesystemet (det er opp mot 25% av elevene i videregående som avslutter før de har fullført, også i Mandal) og dermed havner i en trygdesituasjon der det ikke kreves av dem at de arbeider. Det handler om de unge gamle som opplever avkorting i pensjonen fordi de jobber etter fylte 67 eller som blir ansett for å være mindre attraktiv arbeidskraft fordi de har fylt 57!

En aktiv næringspolitikk handler om at:
* Det skal være lett å etablere ny virksomhet, eller utvide den eksisterende.
* Det skal være en kort saksbehandlingstid for søknader og det skal være ett kontaktpunkt i kommunen for næring.
* Det skal være billig. Offentlige avgifter skal være konkurransedyktige.
* Det må være god tilgang på arbeidskraft. Dette innebærer gode boligtomter, barnehagetilbud og et godt kulturtilbud.
* Veier. Den kritikken som oftest går igjen når jeg snakker med næringslivsledere er veikvaliteten. I perioden som kommer må Mandal og Vest-Agder drive en aktiv lobbyvirksomhet inn mot sentrale myndigheter for å utbedre veistandarden.

Krangelen er snart over

Den 21. er det bystyremøte og forhåpentligvis kan vi da legge krangelen om ny gangbro eller ikke bak oss og begynne med det spennende arbeidet det er å utforme Mandals fremtid. En del av dette er f.eks. dagens forslag fra Per Tomas Govertsen og Alf Willy Westergren om utforming av ny gangbro. Dette er kjempebra! Det er slike ting som skjer når man har en åpen og kreativ by, og er forhåpentligvis bare begynnelsen på Mandals nye storhetstid!

Reguleringsplanen er endelig vedtatt

I bystyremøtet i dag ble endelig reguleringsplanen for Nedre Malmø vedtatt, og gangbroen med den. Om enn med knappest mulig flertall. 18 mot 17 stemmer. Det ble en uventet thriller, ettersom KrF kunne meddele at Lindesnes antakelse om at de ville stemme for, var feil. De var mot.
Det var likevel en spennende og til dels ryddig debatt, men det er ikke tvil om at de som har jobbet mest med planen hadde de beste argumentene. Den reguleringsplanen som er laget for Malmø og sentrum er den spenstigste planen i byens historie. Vi har lagt store områder åpne for kultur, næringsutvikling og boliger. Den utviklingen vi står foran er preget av at kommunen ikke vet helt hva den vil bringe. Det er det nemlig opp til oss som bor i byen, de som kommer til å komme hit og investorer å bestemme. Det er dette som er utvikling. Vi må tørre å slippe kreftene løs, innenfor de rammene som reguleringsplanen setter, og se hva som skjer. Jeg for min del er ikke i tvil om at vi nå har tatt et skritt inn i fremtiden, og at den kommer til å bli bra!
En annen ting som har var oppe er kostnadene ved broen. Som rådmannen gjorde rede for er dette kostnader som skal tas av utbyggerne. Dersom spørsmålet om broen hadde blitt utsatt, og senere kommet opp, ville det vært for sent å velte denne kostnaden over på utbyggerne. Den måtte da tas av kommunen. Foruten det problemet at områdets attraktivitet for utbyggere ville blitt vesentlig forringet. Det ville f.eks. vært helt umulig å etablere et hotell på Malmø uten en kort avstand over til resten av sentrum.

Gratulerer Mandal! Denne reguleringsplanen blir et viktig verktøy i det viktige arbeidet som nå ligger foran oss for å skape vekst og utvikling, og vi skal vite å bruke det.