Konstituerende bystyremøte

I dag er det konstituerende bystyremøte, og også mitt første bystyremøte. De siste ukene har vi strevd med å legge kabalen for alle de komiteer og styrer Høyre skal være representert i. På grunn av det dårlige valget har vi ikke like mange plasser som tidligere i de forskjellige styrer og komiteer, og det har kanskje gjort det ekstra vanskelig å få plassert så mange som mulig på de forskjellige postene. Men, nå tror jeg det hele skal være på plass.
I kveldens bystyremøte, som begynner kl. 17.00, skal 2. tertialrapport fra enhetene i kommunen gjennomgås. Det er stor forskjell på hvilke utfordringer enhetene har, men et gjennomgående problem er å skaffe nok folk. Dette er jo ikke noe som er unikt for kommunen, men et gjennomgående problem for alle næringer i hele landet. Likevel tror jeg at vi ved å ha en mer aktiv rekrutteringspolitikk kan trekke flere folk til Sørlandet generelt og Mandal spesielt.
Det er foreslått fra rådmannen at vi ansetter er kommunikasjonssjef i kommunen. Det tror jeg er helt riktig. Dette viktige området er sterkt forsømt fra kommunens side.

Pådriver i utviklingen

FrP ønsker å være en pådriver i utviklingen, det forteller Alf Gottfred Møll i Lindesnes 4. oktober. Åse M. Schmidt forteller lørdag om alle sakene partiet har frontet opp igjennom for å tilbakevise påstanden fra Lindesnes om at partiet er mot alt annet enn eldreomsorg og veivedlikehold. Likevel går partiet inn for å skrote de største utviklingsplanene som er lagt for Mandal fordi de inneholder planer om en gangbro. Hvordan partiet får dette til å rime med at de er utviklingsvillige og -ivrige får vi sikkert snart svar på, det blir en spennende høst i bystyret.