Manglende oversikt over eierinteresser

Mandal Høyre fikk full tilslutning fra bystyret i går på vårt forslag om en eierskapsmelding. Vi som sitter i bystyret og, viser det seg, administrasjonen har ikke full oversikt over hvilke eierinteresser kommunen har og hvordan disse blir forvaltet.
For at vi som folkevalgte skal kunne gjøre en god jobb er det en forutsetning at vi vet hva kommunen steller med, og i hvilke selskaper og eiendommer vi har interesser. Vannverksskandalen på Romerike hadde vært unngått dersom kommuneadministrasjonen og politikerne hadde vært aktive eiere. Jeg tror ikke vi finner liknende tilfeller i Mandal, men det er helt klart at det ikke finnes en god oversikt over kommunens gjøren og laden, og da er det heller ikke mulig å sikre en optimal forvaltning av våre interesser.

Det virker jo nesten planlagt, men saken i dagens Lindesnes om rot på Gismerøya kjente jeg ikke til før jeg leste avisen i dag. Den tjener imidlertid som et svært godt eksempel på hvorfor dette er viktig.

Artikkel i Lindesnes