Hærverk?

Forsiden av Lindesnes har overskriften «Mystisk hærverk». Bildeteksten derimot innleder med «Lyser opp». Saken det dreier seg om er at noen har malt figurer og dekorasjoner på noen trær i Furulunden. En morsom idè, synes jeg. Furlundens venner derimot er raskt på pletten og kaller dette hærverk, en oppfatning Lindesnes synes å dele. Jeg synes de er litt raske på labben.

At en kunstner bruker naturen som lerret beøver ikke hærverk. Da det ble malt norske flagg på fjell under krigen var det nok få som mente det var herværk, i hvert fall blant den norske befolkning. Jeg vet at mange betrakter grafitti som hærverk uansett, men i mange tilfeller utgjør grafitti et forskjønnende trekk i byområder der betongtilbedelsen har gått alt for langt.

Jeg deler ikke bekymringen fra Furulundens venner om at dette vil gripe om seg, og heller ikke om at det å male på noen få trær er å ta seg til rette. Derimot er slike stunt som dette med på å skape debatt, noe kunstneren selv har lagt opp til gjennom å spørre retorisk på en av stammene: Er dette kunst? Ja, det er alltid et godt spørsmål. Og det er slett ikke sikkert at kunstneren selv sitter på svaret…

Godt nytt år!

Konsekvenser av eiendomsskatt

I Lindesnes har de innført eiendomsskatt på verk og bruk, dvs. bedrifter. Nå har kommunen lagt inn en økning av denne fra 4 til 6 promille. Det høres kanskje ikke mye ut, men for GE Healthcare betyr dette en total utgift på 3 mill. Ledelsen ved GE frykter at dette kan oppfattes som et svært negativt signal hos fabrikkens amerikanske eiere.

I budsjettbehandlingen i Mandal foreslo AP og SV å urede eiendomsskatt på verk og bruk, under henvisning til at dette umulig kunne være avgjørende for hvorvidt bedrifter valgte og etablere seg i Mandal. Dette er nok feil. Det er stor konkurranse om å tiltrekke seg næring til kommunene. Vi ser blant annet at i en del kommuner som har såkalt konsesjonskraft, at disse tilbyr bedrifter rabattert kraft til bedrifter.

Kommuner som sender signaler til bedrifter om at de ser på dem primært som en melkeku vil være mindre attraktive enn kommuner som signaliserer at de ser på næringsetableringer som en berikelse for innbyggerne.

Lenke til Lindesnes

Gavekort på kinobilletter

Et godt gavetips til jul er kinobilletter. Ved å gi et gavekort på kinobilletter oppnår du flere ting. Du gleder selvfølgelig mottakeren, men du gleder også deg selv fordi mottakeren blir glad. I tillegg bidrar du til at kinoen i Mandal holdes i live, noe vi alle er enig om at vi trenger. Og ikke minst er det en gave som ikke øker miljøforurensingen på samme måte som en eller annen pyntegjenstand i plastikk eller annet nips som blir kastet eller går i stykker.

Kinobilletter er en genial julegave!

Sykehuset fortsatt i en tynn tråd

Når styret ved Sørlandet sykehus HF nå har utsatt vedtaket om å legge ned i Mandal er det neppe et tegn på at de er i ferd med å snu i denne saken, men på at denne saken er politisk vanskelig. Gjennom å utsette et vanskelig vedtak kan man håpe på at oppmerksomheten rundt saken blir mindre, slik at det blir mindre bråk når den endelige beslutningen kommer.
For det gjør den nok. Det er tøffe økonomiske krav som stilles til Sørlandet sykehus, og det er vanskelig å se for seg hvordan man skal klare å møte disse dersom det ikke gjøres noe drastisk. Det er likevel trist at den overordnede helsepolitikken ikke klarer å virke mer forebyggende. Avdelingen i Mandal som man ønsker å legge ned, driver forebyggende arbeid for personer med sykelig overvekt og rehabilitering av hjerte- og lungesyke. I tillegg har de en veldrevet røntgenavdeling.
I helsepolitikk, som på de fleste andre områder, er det mer effektivt å jobbe forebyggende enn å «reparere» skadene når de oppstår. Det er bedre å hindre at en brann oppstår enn å vente til det brenner og så begynne å slukke.
Vi må forvente at helseministeren skjønner dette, og må passe på at hun ikke benytter anledningen hun nå har fått til å se en annen vei mens vedtaket fattes på neste styremøte i Sørlandet sykehus.

Kulturhuset ett skritt nærmere

Bedømmingskomiteen presenterte vinneren av paralelloppdraget i bystyret i går. De gikk for forslaget til 3xN/Rambøll/Sinus som er kalt «Buen». Dette er et spenstig og spektakulært forslag som likevel ikke blir for prangende i bybildet. En meget god kombinasjon. Jeg tror stemningen rundt kulturhus og bro er i ferd med å snu i positiv retning. Forslaget som gikk av med seieren er visuelt et meget vakkert stykke arkitektur, og når det blir ytterligere bearbeidet i den videre prosessen får vi et funksjonelt og velfungerende kulturhus, i tillegg til et moderne landemerke i Mandal.

Artikkel i Lindesnes

Skolesatsing

Norge sakker akterut i skolen. Vi er blant de dårligste i Europa på alle områder. Så selv om Mandal ikke blant de dårligste i Norge på alle områder er vi likevel langt bak land som det er naturlig å sammenligne seg med. Dette gjør at vi i Høyre mener det er på tide med en skikkelig satsing på skole. Og det er elever med særskilte behov som må tilgodesees. Det gjelder både faglig svake og faglig sterke elever. Vi vet at dersom man ikke klarer å følge undervisningen eller faller ut fordi man kjeder seg skaper dette uro og frustrasjon i klassen. Dette må vi ta på alvor.

I ettermiddag skal vi debattere vårt forslag på en økning på 2.6 mill. til skolene i Mandal. Det blir en spennende debatt, og vi skal i hvert fall gjøre så godt vi kan for å skape forståelse hos de andre partiene for at dette er viktig.

Les mer om PIRLS, PISA og nasjonale prøver hos Undervisningsdirektoratet

Kommunebudsjettet

På torsdag skal budsjettet for neste år og økonomiplanen for de neste fire årene behandles i bystyret.
Dette budsjettet er det første som er lagt fram av FrPs ordfører, og jeg må si, det er ikke mye spenstig å lese i hans innledning. Både tankene rundt og innholdet i selve budsjettet minner ikke mye om alle løftene som har kommet opp gjennom årene, og i valgkampen. Det preges mest av vage formuleringer og et ønske om at alle skal ha det greit.
Det blir et spennende møte, og vi planlegger å komme med en del forslag til endringer.