Defensiv forvaltningsstrategi

I dag var det et informasjonsmøte i Fjellhallen på Lindesnes for formannskapsmedlemmer i kommunene i Lindesnesregionen. Der var blant annet Griff, kommunenes rådgivningsselskap, og fortalte om hvordan de jobbet og viste hva de fem kommunene, Åseral, Marnardal, Mandal, Lindesnes og Audnedal har fått ut av sparepengene sine de siste årene. Mandal lå suverent på bunn, i hvert fall for de siste fem årene. Grunnen er en altfor forsiktig holdning til forvaltning av sparepengene.

Jeg tror reglementet for hvordan vi forvalter pengene våre er moden for en revurdering, selv om det akkurat nå er fornuftig å være forsiktig. Vi mangler i tillegg kompetanse i kommunen for å drive med en aktiv forvaltning som vi må gripe fatt i. Det er ikke noen grunn til at vi skal være så forsiktige som vi har vært, og vi må ha en mer aktiv forvaltning av sparepengene våre.

Årsmøte i Vest-Agder Høyre

Forrige helg var det årsmøte i Vest-Agder Høyre. Ole Guttorm Ihme ble valgt som ny leder, etter stortingsrepresentant Peter Gitmark som ikke tok gjenvalg. Dette er et riktig og godt valg. Ole Guttorm har lang erfaring fra politisk arbeid og vil jobbe mye med organisasjonsutvikling i hele fylket fram mot de to neste viktige valgene; stortingsvalget i 2009 og lokalvalget i 2011 (der høyre skal gjenerobre makten i bl.a. Mandal).

Selv var jeg leder av resolusjonskomiteen og er meget godt fornøyd med de resolusjonene vi fikk vedtatt. Vi fikk behandlet mange av våre kjernesaker; skole, vei, trygge lokalsamfunn og miljø. Ikke minst er jeg fornøyd med at resolusjonene er slik utformet at de danner et godt grunnlag for et videre arbeid og gir et realistisk håp om resultater.

Årsmøte i Mandal Høyre

I kveld var det årsmøte i Mandal Høyre. Vi hadde foruten de vanlige sakene man har på et årsmøte, som gjennomgang av regnskap og budsjett og valg til styret, en gjennomgang av valget i 2007. I tillegg hadde vi besøk av Mudassar Kapur som er kampanjesjef i Høyres Hovedorganisasjon.

I Mandal Høyre hadde vi egentlig en god plan for valget i ’07. Og mange ting ble gjennomført. Dessverre, kanskje særlig for Høyre, ble «brosaken» den altoveskyggende saken i valget, og det ble ikke mye tid/plass til å diskutere andre ting. Kanskje mye viktigere ting. Men, slik er det i et lokalvalg. Enkelte (små)saker kan få en altoverskyggende betydning, og mange vil nok si at vi gjorde et dårligere valg enn forventet p.g.a. dette. Det er også dem i Høyre som mener at vi (Linda Verdal fra AP og jeg) ikke skulle gått ut med «listesaken», og i hvert fall ikke så nær valget. Det kan godt tenkes, men jeg mente, og mener fortsatt at det var riktig å gjøre. Vi må huske på at det hersket en oppfatning hos mange, også media, at halve mandals befolkning hadde sagt nei til bro. På bakgrunn av dette kunne det hevdes med stor kraft at politikere som ikke hørte på folket i denne saken var arrogante overfor velgerne. Derfor var det et poeng for Linda og meg å vise at det ikke var en så massiv motstand mot broen som mange ville ha det til. Vel, vel nok om det. Vi har i alle fall en god plan for vårt lange valgkamparbeid som skal sørge for at Høyre får både ordføreren og kommer i posisjon til neste valg!

Mudassar Kapur hadde et interessant foredrag blant annet om hvordan vi må tenke merkevarebygging i politikken. Særlig kan nok vi i Høyre ha en tendens til å holde lange og innviklede foredrag der vi forsøker å forklare både de store og små sammenhengene i samfunnet når vi egentlig kunne klart oss med en kort og enkelt svar. I en hektisk hverdag er det de fleste vil ha korte og konsise svar på hva som er vår politikk, så får den lange utredningen vente til dem som er spesielt interessert.

Til helgen er det årsmøte i Vest-Agder Høyre. Det blir et spennende møte der det blant annet skal velges ny leder av fylkespartiet. Vi i Mandal fremmer vår egen Ole Guttorm Ihme som kandidat.

Omorganisering av havnevesenet

Nå kommer snart saken opp om omorganisering av havnevesenet. Det ligger et forslag om å omorganisere havna fra et såkalt kommunalt foretak (KF) til å ligge direkte under rådmannen. Forskjellen ligger kort sagt i at et KF har et eget styre, mens dersom det legges inn under rådmannen blir det Driftsstyret (det tidligere formannskapet) som er styret.

Havnevesenet skal drive forretningsutvikling i tillegg til å forvalte de verdier og inntektsmuligheter som ligger i havnevesenets eiendommer. Etter min mening er forretningsaspektet så viktig for havnevesenet at det er riktig med en friere stilling i forhold til andre enheter i kommunen. Gjennom å organisere havnevesenet som et KF får man et styre som har full fokus på drift og utvikling av havneområder til fritid, turisme og næring, uten at de trenger å skjele til andre hensyn kommunen må ta. På denne måten klarer vi kanskje å holde trykket oppe på utviklingen av havnen.

Uro i luften

I dag skulle jeg vært på møte med andre gruppeledere, varaordførere og ordførere fra Høyre, i Oslo. Slik skulle det imidlertid ikke gå, for Gardermoen hadde problemer med å ta i mot fly. Det er jo selvfølgelig slikt som skjer. Det som imidlertid er underlig er at det er nødvendig å reise helt inn til flyplassen for så å få vite at flyet ikke går. Telefonen til SAS er ikke bemannet utenfor vanlig arbeidstid, så der er det ingen hjelp å få, man må møte opp personlig.

Men, i stedet for møte i Oslo, får jeg bruke helgen til å skrive noen gode resolusjoner til neste helgs årsmøte i Vest-Agder Høyre. Jeg er leder for resolusjonkomiteen, og det forplikter jo selvfølgelig. Resolusjonene er et viktig signal til partimedlemmer, sentrale myndighetert, folket og media om hva hvilke fokusområder vi vil ha framover.

Salg av almenningen ved Sava

I bystyret kom saken opp om salg av deler av almenningen ved Sava. Både rådmannen og ordføreren snakket varmt for at et salg av deler av denne almenningen ville gi publikum et større område enn de fra før hadde hatt tilgang til, og at det er viktig å legge til rette for næringsutvikling. Det er ikke tvil om at dette er gode argumenter, men det er vanskelig å ta stilling til en så prinsipiell sak uten å få en bred gjennomgang. Det var da også derfor vi foreslo å utsette saken slik at den kunne bli skikkelig belyst. Det var det ikke flertall for. Derfor ble det heller ikke mulig for meg å stemme for annet enn at salget ikke ble noe av. Det er ikke en situasjon jeg er helt komfortabel med, for jeg skulle gjerne sett saken drøftet i sin fulle bredde før jeg bestemte meg for hva jeg skulle stemme. Nå ble det liksom alt eller ingenting, og det er ikke alltid det er det beste å måtte være helt kategorisk, selv ikke i en så prinsipiell sak.