Somling med kinoen

I går ble jeg kontaktet av en av kinomaskinistene som ville ta over kinodriften i Mandal. De hadde fått beskjed fra kommunen om at det først skulle lages et alternativt forslag fra kinosjefen, før det skulle innledes forhandlinger med dem. Dette er helt klart ikke intensjonen i det oppdraget rådmannen fikk av bystyret den 13. des.

Både APs og vårt opprinnelige forslag i bystyret, var at rådmannen skulle innlede forhandlinger med kinomaskinistene snarest mulig. Etter at det ble bragt på det rene at det allerede lå 300.000,- i budsjettet til kino falt finansieringsdelen ut av forslagene, men intensjonen om at det skulle forhandles med kinomaskinistenen ble beholdt.

Etter vårt forslag ble det sågar lagt til at rådmannen «snarest mulig» skulle innlede forhandlinger. Kinosjefen har allerede lagt fram sitt forslag, og bystyret ønsker at et annet alternativ utredes.