Kollektivtilbudet i Mandal

Den 27. januar arrangerte Møteplassen et møte i forbindelse med de foreslåtte kuttene i kollektivtilbudet i Mandal. Fylkeskommunen som har ansvaret for dette var godt representert, og fortalte om et budsjett som ikke går i balanse, og at det derfor er nødvendig å gjøre kutt. Det er en komplisert oppave å sørge for et godt kollektivtilbud, og det er viktig at budsjetter og regnskap går i balanse.

Imidlertid kom det fram på møtet at flere mener prisene er for lave, og gjerne vil betale mer for å beholde tilbudet. Dette peker på en utvikling der nye grupper har begynt å bruke kollektivtransport. Grupper som er langt mer opptatt av kvaliteten på tilbudet enn av prisen. Det vil derfor være et dramatisk skritt i gal retning dersom man reduserer tilbudet. For barn, unge og trygdede finnes det støtteordninger som kan brukes for å gi en redusert pris på kollektivtilbud. Vi må ikke bygge ned kollektivtilbudet fordi man antar at alle kollektivbrukere har liten betalingsevne eller -vilje.