Ikke vilje til innsparing i driftsstyret

I går var det driftsstyremøte i Mandal kommune, og vi foreslo å be rådmannen iverksatte effektiviseringstiltak på i underkant av ti millioner, uten å redusere tjenestetilbudet. Dette er en reduksjon på noe over 1,2 % på budsjettet. Det ville ikke noen andre partier være med på.

På samme måte som alle andre bedrifter må også kommunen finne andre og smartere måter å løse oppgavene på. Selvfølgelig er det mulig også for kommunen å ta ned kostnadsnivået sitt. Andre klarer det jo. Lyngdal kommune har gått fra millionunderskudd til millionoverskudd på to år med Høyre ved roret. Høyre mener at vi må ha en sunn kommuneøkonomi, og at det er politikernes viktigste oppgave å sørge for at vi har det. Nå løser vi alle problemer med å øke underskuddet. Frp og KrF synes tydeligvis dette er en grei måte å gjøre det på. Men, dette er en uansvarlig politikk, og kommer til å skape problemer for dem som kommer etter oss. Vi har et for høyt kostnadsnivå, ferdig med det. For øyeblikket er det bare Høyre som vil ta konsekvensen av det i Mandal.

Det er alltid slik at det finnes gode forklaringer på hvorfor det ikke er mer penger, nå for tiden er finanskrisen god å ha i så måte. Men, til syvende og sist handler det om å sette tæring etter næring, og å stadig ha et effektiviserings- og kostnadsfokus. Dette er den eneste måten vi kan få en sunn økonomi som takler endrede oppgaver og uforutsette hendelser.

Frp og KrF sier de er mot eiendomsskatt. Men slik de styrer kommunen nå er vi på sikker kurs mot nettopp dette. Når den er innført, og brukt opp, må det finnes nye måter å skaffe fler penger på. Hva blir det da?

Det virker som om mange politikere mener det er snilt å ikke gjøre nødvendige tilpasninger til endrede rammevilkår, men bare øse ut mer penger når det oppstår problemer. Etter min mening er det ikke spesielt snilt å øke underskuddene og gjelden i kommunen. Politikeres fremste oppgave er å forvalte innbyggernes penger. Det gjør vi dårlig når vi øker underskudd og gjeld for å løse kommunale oppgaver.

Vi må ta grep om økonomien!

I dag skal vi ta opp den negative økonomiske utviklingen i kommunen i driftsstyret. Rådmanne foreslår blant annet å stenge svømmehallen resten av året for å spare 1.4 millioner. 1.4 mill. av et budsjett på over 700. Det er en liten besparelse som skaper store problemer. Dersom Mandal Svømmeklubb igjen mister treningslokalene sine vil den gå overende. I tillegg vil både innbyggere og tilreisende miste et kjærkomment tilbud. Vi vil ikke gå med på at en av byens største idrettsklubber blir ødelagt fordi vi ikke har en god økonomistyring. For det er det dette handler om.

Mandal kommune har nok penger til å drive fornuftig. Vi burde klare å drive med et overskudd, slik at vi har penger til uforutsette utgifter. For å få til dette må vi stadig drive et forbedringsarbeid, og jage etter unødige kostnader. Andre kommuner klarer dette. Man trenger ikke reise lenger enn til Høyrestyrte Lyngdal for å se at det går an. Mange års underskudd er snudd til overskudd i 20-millionersklassen. Dette har man klart gjennom effektiv kostnadskontroll, god oppfølging, rapportering og ansvarliggjøring. Lyngdal er et eksempel til etterfølgelse, og vi skal lære av dem for å komme på rett kjøl.

Pengene vi forvalter er innbyggernes penger. Vi må vise at vi er denne tillitten verdig gjennom å sørge for at kommuneøkonomien kommer i balanse, og vi må gjøre det nå. Jeg håper vedtakene som kommer ut av dagens møte i Driftsstyret viser dette. Jeg skal i hvert fall gjøre det jeg kan!