Ytringsfriheten er en rett, ikke en plikt

Når Dagbladet velger å trykke en tegning de vet oppfattes krenkende av muslimer er det et valg Dagbladet gjør. Det er tåpelig å kalle det bruk av ytringsfriheten. Ytringsfrihet er først og fremst til for å gi utsatte grupper mulighet til å ytre seg i det offentlige rom.

Det er all mulig grunn til å mistenke Dagbladet for å ville trykke muhammed-karikaturer for å få sving på et fallende opplag. Da kan de gjerne gjemme seg bak ytringsfriheten, men motivet handler ikke om ytringsfrihet.

Det er fullt forståelig at muslimer føler seg krenket av et slikt motiv. Det er enkelt å nevne andre ytringer som er lovlige, men som folkeskikken og respekt for andres føleleser gjør at man avstår fra. Vi har for eksempel, som Trond Ali Lindstad sier i Aftenposten, sluttet med karikaturer av jøder som pengegriske. Det er også ganske bred enighet om at ordet «neger» ikke skal brukes, fordi dem det brukes om ikke liker det. Det bør holde som begrunnelse.

Samtidig er det all grunn til å oppfordre muslimer til å besinne seg når de vil protestere mot krenkingen i dag. I et demokrati er det fullt lovlig å protestere, men alle voldelige og aggresive metoder vil bare bidra til at dem som synes det er tillatelig å krenke, får enda bedre ammunisjon ved neste anledning.

Det er ingen grunn til å frykte islam, men det finnes krefter som bruker religion som skalkeskjul for å skape frykt, undertrykking og destabilisering. Det må vi som bor i et åpent og liberalt demokrati ikke tillate.