Privatallergi

Den rødgrønne regjeringen vil begrense mulighetene for private barnehager til å tjene penger. Ved flere anledninger har Arbeiderpartiet bedyret at de ikke har noe imot at private løser samfunnsoppgaver. Nå viser det seg at de mener det er greit, bare de ikke tjener penger.

Regjeringens viktigste valgløfte var full barnehagedekning. Dette løftet klarte de langt på vei å holde, fordi private aktører kom på banen. Nå som regjeringen mener målet er nådd vil de svikte sine viktigste støttespillere. Dette er et grovt svik og en mistillit til det private initiativ og den risikovilje som barnhageeierne har tatt. Dette viser at regjeringen mener det kun er det offentlige som kan drive samfunnstjenester. Det er feil. Når private tjener penger på barnehagedrift viser det at det er mulig å gjøre jobben like godt og billigere enn det offentlige selv klarer.

Det er nemlig ikke slik at private barnehager på noen måte er dårligere enn offentlige. I Mandal er 70% av barnehageplassene drevet av private, etter de samme regler og med de samme kontroller som de offentlige. Ingen, heller ikke regjeringen, mener at de private gjør en dårlig jobb. Det er det at de tjener penger på jobben som er problematisk.

For private virksomheter er det avgjørende å tjene penger. Man tar en stor økonomisk risiko ved å investere, og dersom det ikke er mulig å få avkastning på investeringen vil ingen ta denne risikoen. I tillegg må private dekke sine kostnader og nye investeringer med egne midler. De kan ikke vende seg til den offentlige pengesekken for påfyll når pengene er brukt opp. Det er etterhvert så mange eksempler på at private kan løse samfunnsoppgaver vel så bra som, eller bedre enn, det offentlige. De ideologiske skylappene regjeringen har for dette skyldes at de er begravd i et ideologisk tankegods som hører hjemme på historiens skraphaug.

Rådmannen slutter

Rådmann Erik Hillesund har valgt å gå av med pensjon. Det er han vel unt, men skaper også en utfordring for kommunen. Vi står på mange måter ved et veiskille. Erik Hillesund har hatt en dyktig hånd på rattet i mange saker, og det er grunn til å være bekymret for at en del viktige prosesser nå blir satt på vent.

Mandal Høyre har i flere år forsøkt å endre budsjettrutinene i Mandal kommune. Vi har blant annet bedt om at det lages mer robuste budsjetter og stilles strengere krav til ledelse også nedover i organisasjonen. Dette betyr ikke at det ikke er dyktige mennesker mange steder i organisasjonen, men alle trenger oppfølging og målsettinger, særlig når økonomien blir trangere.

Selv om vi har blitt nedstemt i bystyret når vi har forsøkt å endre budsjettrutinene har rådmannen på eget initiativ langt på vei innført endringene vi har foreslått for neste års budsjett. Disse endringene i rutinene krever imidlertid god ledelse. Når vi nå blir uten rådmann en periode, og deretter får en ny som trenger en innkjøringstid er jeg bekymret for at vi nok en gang kommer ut med et budsjett som mangler et forsvarlig overskudd og ikke har gode nok målingskriterier for at enhetene når sine mål.

Men, mer enn vanlig krever dette at vi har en ansvarlig politisk ledelse, noe vi i Høyre skal bidra til, i både driftsstyre og bystyre. I tillegg blir det en spennende prosess å ansette en ny rådmann. Selv om vi har hatt en svært dyktig og kunnskapsrik rådmann finnes det mange andre gode kandidater der ute, som helt sikkert kan tenke seg å være administrativ leder for norges sørligste by.