Fortsatt liten vilje til omstilling

I går fikk driftsstyret en gjennomgang av de foreløpige tallene i budsjettet for neste år. Vedtaket fra september om et overskudd på 10-15 millioner kan ikke oppnås, og vi havner på ca 7,3 millioner i pluss. I driftsbudsjettet ligger også en inntekt fra mva-refusjon på 15,5 millioner. Dette er penger som vi får tilbake på investeringer vi foretar, og som hører hjemme på investeringsbudsjettet. Etter 2014 er det ikke lov for kommunene å putte disse midlene på driftsbudsjettet, men i en overgangsperiode er dette mulig. Vi i Høyre er kritiske til denne praksisen, fordi den øker lånemengden og gir et falsk bilde av økonomien på driftssiden. Dersom dette hadde vært budsjettet for 2014 hadde vi altså gått 8,2 millioner i minus.

Det som er oppsiktsvekkende er at det ikke er foretatt et eneste synlig grep i budsjettet for å nå målet om et overskudd på 10-15 mill. Vedtaket fra bystyret lød blant annet: «Nødvendige konkrete innsparingstiltak innarbeides i årsbudsjett og økonomiplan for å nå ovennevnte målsetting.»

Det er altså ikke lagt fram noen konkrete innsparingstiltak. Dette er etter min mening helt avgjørende for å klare å få en sunn økonomi i kommunen, og dersom vi ikke klarer å foreta strukturendringer i kommunen kommer vi til å få en skikkelig smell når vi ikke lenger kan putte mva-kompensasjon inn i driften.