Den minst viktige debatten akkurat nå er…

navnet på kulturhuset. Det er viktig at vi nå ikke vikler oss inn i en skinndebatt som vil røyklegge de viktige spørsmålene: Hva skal kulturhuset inneholde? Hvordan skal vi klare å gjøre dette til en arena for det lokale og regionale kulturlivet? Hvordan skal kulturhuset hjelpe oss å nå målet om økt tilflytting til byen og bedre rekruttering til ledige jobber?

Dersom vi nå kaster oss ut i en lang og tung navnedebatt kommer organiseringen av kulturhuset til å bli en byråkratisk øvelse uten innblanding fra noen, og da vil kulturhuset bli fylt av byråkrater og ikke kultur.

Gustav Vigeland-land

Rådmannen liker ikke navnet Buen på det nye kulturhuset, og har derfor fremmet en sak for bystyret der han mener det bør hete Gustav Vigeland Scene. Nå er jo navnedebatter og lokaliseringsdebatter noe vi nordmenn elsker, men her innbys det ikke til debatt.

Rådmannen mener at bortsett fra at Buen er et for trendy navn så er det et problem at buen.no og buen.com ikke er ledige domenenavn. Gustavvigelandscene.no derimot er ledig. Eller var ledig, for nå har rådmannen kjøpt det. Sammen med gustavvigelandkafe.no, gustavvigelandbibliotek.no, gustavvigelandkino.no, gustavvigelandkulturskole.no, gustavvigelandgalleri.no og gustavvigelandhotell.no. Dette for å hindre at disse navnene blir brukt uønsket eller ukontrollert.

Det er ingen tvil om at rådmannen har rett i at Gustav Vigeland er et internasjonalt kjent navn som vil ha en mye større gjennomslagskraft i utlandet enn Buen. Buen er et kulturhus med 800 sitteplasser på det meste. Dersom det skal settes opp oppsetninger av internasjonal interesse her vil vi fort få større problemer enn navnevalg på kulturhuset. Men, den viktigste innsigelsen er selvfølgelig at Gustav Vigelands livsverk er i Oslo. Vigelandsparken har rettighetene til alle Vigelands sentrale verk, og Mandal kan ikke engang selge t-skjorter med bilde av Sinnataggen. Det er grunn til å tro at besøkende som finner Gustav Vigeland kafe, scene, bibliotek osv på nettet vil bli noe skuffet over at byen alt dette finnes i har to skulpturer av den kjente billedhugger.

Mandal har all mulig grunn til å være stolt av alle kunstnerne vi har fostret. Det kan godt være at vi kan finne et mer spennende navn enn Buen på kulturhuset, selv om navnet har referanser til plasseringen (de gamle buehallene) og har musikalske konnotasjoner (fiolinbue), men å klebe seg opp til Gustav Vigelands kjente navn blir rett og slett for enkelt. Litt klissete.

Eldreplanen gir valgfrihet

Eldreplanen som legges fram i disse dager er en stor og viktig plan for byens innbyggere. Hvordan vi skal legge til rette for en god og verdig alderdom er naturlig nok mange interessert i, og lokalavisen har vært på banen og intervjuet mange i målgruppen. Det er lett å forstå at man kan bli bekymret for framtiden når det skapes et inntrykk av at det nå skal spares, og at det er derfor planen er lagt fram. Det er imidlertid ikke et korrekt bilde.

For Høyre er det viktig at valgfriheten gjelder også når man blir gammel. Det skal ikke være slik etter vår mening, at etter at man har fyllt 80 år så er institusjonsplassering det eneste tilbudet kommunen har. Derfor har det vært viktig for oss at planen likestiller det å bo på sykehjem og det å bo hjemme. For noen vil det å være på institusjon (sykehjem) være det beste, men andre vil være opptatt av å bo i egen bolig, og få den hjelpen de trenger der. En god eldreomsorg legger til rette for begge deler, i tillegg til mange andre tjenester.

Eldreplanen gir også mulighet for å velge andre leverandører av tjenester enn kommunen. Det tror vi er bra, og vil bidra til å øke kvaliteten på tjenestene og dermed også tilfredsheten til brukerne. Den planen vi nå legger fram vil bidra til en god eldreomsorg der individet blir satt i sentrum, ikke systemet. Det er god høyrepolitikk!