Rikspolitikere i Mandal

I går var utenriksminister Jonas Gahr Støre i Mandal. Han besøkte blant annet Mandal Videregående skole. Det er ikke tilfeldig at den videregående skolen avlegges besøk ettersom Mandal har prøveordning med 16-års stemmerett.

Jeg er glad for at rikspolitikere tar seg tid til å reise rundt, dette kan bidra til å øke oppmerksomheten om valget. Særlig om de klarer å gi valgkampen et lokalt preg. Det er nok ikke så lett for utenriksministeren, men engasjement skapte han likevel.

I september i fjor hadde vi besøk av Erna Solberg, som kom for blant annet å snakke med nye velgere. Hun ble nektet å snakke på videregående, under henvisning til at det ikke var noen andre politikere til stede. Hun kunne dermiot få lov til å dele ut brosjyrer i skolegården. Det ville vi ikke, og hun fikk i stedet tale i skolegården på Blomdalen.

Jeg var skuffet over videregåendes avgjørelse den gang, og synes den var underlig og misforstått. Nå har de enten snudd eller så er dette et uttrykk for politisk favorisering.

Her fra skolens egne websider:
http://mandal.vgs.no/hoved.aspx?m=498&amid=59356

Man har en politikk, inntil…

Den danske politikeren Jens Otto Krag er blant annet kjent for sitatet; «Man har et standpunkt, inntil man ta er nytt». Det illustrerer jo godt at man ofte må endre syn på saker dersom det kommer nye opplysninger, eller verden endrer seg.

I Mandal har imidlertid Frp vridd litt på dette, og funnet sin egen metode; Man har en politikk, inntil rådmannen mener noe annet.

Når rådmannen har kommet med sin innstilling er ikke ordføreren langt unna, og bortforklarer sin egen politikk og sitt ideologiske ståsted før blekket er tørt i saksframstillingen.

I gårsdagens bystyre forklarte ordføreren at han hadde fått med seg resten av partiet, som satt og så beskjemmet en annen vei, på at kommunal enhet var det beste for driften av Kulturhuset. Da ordføreren flagget dette synet i Driftsstyret ble han kalt «mørkerød sosialist» av sin egen partifelle, Paul Storholt. Nå er altså Storholt omringet av mørkerøde sosialister, om han da ikke selv også har gått over til «the dark side».

Han var ikke i bystyret i går…

Kom hjem, ordfører!

Det er ikke så rart at Frp lurer på hvorfor ordføreren så åpenbart har mistet sitt ideologiske fotfeste. Som referert i dagens Lindesnes synes ikke ordføreren fra Frp det er så nøye hvordan man organiserer kulturhuset. Bare det er praktisk.

Praktisk for hvem, ordfører? Den største forskjellen mellom borgerlig og sosialistisk politikk er i hvilken ende vi skal begynne å utvikle samfunnet fra. Fra et sosialistisk synspunkt er det ønskelig med en sterk offentlig styring, og dermed må systemet komme først, deretter utvikling. Tanken er at et sterkt system skal sørge for rettferdighet. Systemene blir viktigere enn individene, og rettferdighet blir det som er best for flertallet.

På borgerlig side mener vi at samfunnet, og dermed kulturen, bygges nedenfra. Derfor er deltakerne i samfunnet viktigere enn systemene. Systemene skal tjene brukerne, og må derfor tilpasse seg brukerne. Systemene må være i stadig forandring.

Kulturlivet i Mandal er preget av frivillighet. Frivilligheten trives dårlig dersom den må tilpasse seg kommunale systemer, men lever i beste velgående om kommunen lar den få det spillerommet (også i bokstavelig forstand!) den trenger. Ordføreren har reist i eksil fra sin ideologiske plattform, jeg ønsker ham velkommen hjem!

Til slutt; dersom det er det samme for ordføreren hvordan kulturhuset organiseres, er det merkelig at han ikke stemmer med resten av partiet sitt…

Salg av kommunens eiendommer

Mandal kommune eier mange eiendommer; både tomter og bygninger, ca 450 i alt. I vår kommune er det naturlig nok mange flotte bygninger, fordi vi har en lang og stolt historie. Den beste måten å bevare dem på er gjennom reguleringer og planbestemmelser. Mange har inntrykk av at bygninger kun blir bevart om kommunen eier dem. Det er ikke sant.

Gamle bygninger kan være dyre å vedlikeholde. Private kan vel så godt som kommunen ivareta bygningsmasse, i mange tilfeller bedre. Kommersiell virksomhet gir inntekter som brukes til vedlikehold, som alltid vil være i eierens interesse fordi vedlikehold bevarer bygningens verdi. Grandgården er et godt eksempel. Bygningen har beholdt sin fasade, er pusset opp og full av liv. Og eiet av private.

Det er viktig at vi bruker kommunens verdier til utvikling, ikke til å erverve og sitte på eiendom som vi ikke bruker og ikke får inntekter på.