PC-bruk i ungdomsskolen

Mye tyder på at vi må vurdere hvor godt det har virket å utstyre ungdomsskoleelever med PC. Det er flere grunner til at det er viktig for barn og unge å lære å forholde seg til PC som arbeidsverktøy. Men, den aller viktigste grunnen for å bruke PC i stor grad i skolen må være at barna skal lære mer.

Det er en velkjent hemmelighet at PC-bruk i klasserommet kan skape støy og forstyrrelser fordi man lett kan surfe ut på internett og miste konsentrasjonen. Dette er velkjent også for de fleste voksne som har vært i et møte der deltakerne har med, og bruker, sin egen PC.

Elever på videregående som bruker PC rapporterer om utstrakt juksing på prøver som tas digitalt. Lærerne tror de har sperret for alle muligheter for juks, men de unge har svært raffinerte metoder. Enhver mulighet for juks som lukkes åpner minst én ny.

Lekselesing på PC er praktisk og gir tilgang til relevant informasjon. Men, det krever disiplin. Det vet også voksne som har PC som sitt fremste arbeidsverktøy. Når en kjedelig oppgave venter er det fort gjort å stikke innom en nettavis eller to, oppdatere facebookprofilen eller sjekke været for helgen.

Ingen av disse innvendingene betyr at vi skal slutte å bruke PC i skolen, og gode lærere og tydelig klasseledelse vil skape gode digitale læringsmiljøer. Men vi må ikke tro at innføring av PC er en quick fix for å øke læringsutbyttet i skolen. Jeg innrømmer gjerne at jeg var en av dem som applauderte innføring av PC, også på ungdomsskolen. Nå må vi vurdere om vi har gjort det på best mulige måte.

Det er også ressurskrevende med så stor PC bruk. Maskiner må repareres og kjøpes inn. Dette legger beslag på penger og personale. For meg er det et tankekors når en 15-åring på Vassmyra ungdomsskole sier at «vi vil heller ha nye bøker enn PC».

Obligatorisk sidemål

På Høyres landsmøte ble det vedtatt at skriftlig sidemål skulle være valgfritt fra8. klasse. Fra talerstolen under debatten hevdet Arne Hjeltnes at dette var å gå mot Høyres egen ambisjon om mer kunnskap i skolen, Aftenposten gjør det samme på lederplass i dag og Mållaget slutter seg også til.

Etter min mening er det feil å si at dette betyr mindre kunnskap i skolen. Jeg mener vi skal benytte dette til å putte mer kunnskap inn i skolen. Vi skal lære elevene å beherske sitt hovedmål godt skriftlig. Det er viktig å ta vare på nyansene i språket både for å kunne uttrykke seg presis og for å hindre en forflatning av språket. Man skal lære at det er forskjell på å være sint i forhold til et vedtak på Høyres landsmøte og å være sint på et vedtak.