Tragedien i Oslo og på Utøya

Terrorangrepet i helgen var et nøye planlagt overgrep mot demokratiet. Det rammet for å gjøre mest mulig skade; først regjeringsbygget for å skape en avledningsmanøver, for deretter å frarøve unge, politisk engasjerte mennesker livet på en nådeløs og grusom måte. Våre tanker går til dem som er rammet og de etterlatte.

Men, i sorgen er det også viktig å finne felles styrke i samfunnet og fellesskapet. Norge er et fredelig land, selv om vi nå opplever at terroren også har kommet hit. Vi må stå sammen og minne hverandre om at vi ikke skal la oss tvinge til å tenke annerledes, selv om noen forsøker å forandre oss.

Det har blitt sagt at Norge har mistet uskylden, at dette brutale angrepet vil forandre oss for alltid. Vi kommer aldri til å glemme angrepet, men vi kommer heller ikke til å glemme de hundretusener som fredelig har markert sin støtte til ofrene og de pårørende. Disse markeringene viser at vi nordmenn fortsatt tror på demokratiet. Vi tror fortsatt på engasjement og rom for debatt. Vi vil ikke la oss presse til å bruke vold eller la oss skremme bort fra kampen for demokratiet.

Valgkampen er utsatt. Alle partiene er enig om å vente til midten av august med den offisielle valgkampen. Det er en klok avgjørelse. Men, det er også viktig at vi ikke lar terroristen og massemorderen få den makten han så gjerne vil ha over samfunnet vårt. Ved å la også det kommende valget bli gjennomført i respekt for demokratiet ødelegger vi planen til terroristen, og viser at det vi tror på ikke lar seg kneble selv i møte med ubegripelig ondskap.

Blått lys for Sjøsanden

I dag skriver Lindesnes om Sjøsanden som ikke er ryddet etter at sjøen har deponert store mengder skrot på stranden. Sjøsanden er et av våre aller største aktiva, og det er svært alvorlig at vi ikke har rutiner for å holde den i orden om sommeren. Vi vet jo at Sjøsandens venner gjør en formidabel innsats om våren, men vi må passe på at Sjøsanden er ren og innbydende gjennom sommeren.

Kanskje vi kan utvide samarbeidet med Sjøsandens venner eller andre frivillige, hvis ikke må kommunen selv på banen. Slik det er nå risikerer vi å ødelegge det gode ryktet vi har som sommerby.

Det er ikke så lenge siden vi snakket om å få såkalt blått flagg på Sjøsanden, et kvalitetsstempel for gode strender. Slik det er nå er det langt igjen til vi kan drømme om en slik status.

Knallhard prioritering i politiet

I dagens VG vises det til en liste som Hordaland Politidistrikt bruker for å avgjøre hvilke saker som kan henlegges umiddelbart. Flere andre politidistrikt har tilsvarende lister. Sakene må henlegges på grunn av ressursmangel.

Dette bidrar til å svekke folks tillit til rettsvesenet og politiet. Politiet selv synes situasjonen er trist og beklagelig. Justisministeren har vært blant annet i Mandal i sommer og fortalt om hvor fornøyd han er med situasjonen. Færre anmeldelser og høyere oppklaringsprosent er etter ministerens oppfatning et tegn på at krimininalitetspolitikken til regjeringen virker.

Store mørketall
Det er imidlertid ikke sikkert at det kun er det at befolkningen er blitt mer lovlydige som gjør at antall anmeldelser går ned. Det har i befolkningen festet seg en oppfatning om at det er en del kriminalitet det ikke er verdt å anmelde, ettersom sakene henlegges på refleks av politiet. Etter politireformen, som alle partiene i Norge må ta ansvar for, har politiet i enda større grad enn før gått fra å jobbe forebyggende til å jobbe med etterforskning etter at lovbruddet har funnet sted. Det sier seg selv at det er langt bedre ressursbruk å hindre lovbruddet i å finne sted enn å etterforske det etterpå.

Det vi trenger er å få politi ut i gatene, slik at kriminelle handlinger avverges. For Mandals vedkommende vil en gjenåpning av arresten bidra til at politiet kan fjerne uromomenter fra gaten i stedet for å bruke verdifull «gatetid» på å frakte arrestanter til Kristiansand.

Kriminelle som slipper unna med forbrytelser vil lett kunne tenke at her er det fritt frem. Det går utover befolkningen som er offer for forbrytelsene.

Lottesykehjem i Mandal

I dagens Lindesnes går Frp ut og vil foreslå å legge om tilbudet på sykehjemmet i Mandal etter modell av Lotte sykehjem i København. Dette er et prisverdig forslag. Lottesykehjem tar utgangspunkt i beboernes behov og at det er beboernes hjem. Det er de ansatte som er gjester. Pleien foregår på beboernes premisser, ikke vaktplanene eller arbeidstidsordninger. Resultatet har blitt fornøyde beboere og fornøyde ansatte. Sykefraværet er redusert fra 13-15 prosent til 0,8.

Det er hyggelig at Frp igjen driver med politikk. Det har de ikke gjort på fire år. I perioden siden forrige valg har nemlig alle avgjørelser blitt overlatt til administrasjonen. Selv om det er over to år siden Høyre fikk gjennomslag for at vi skulle starte prøveordning med private tilbydere i kommunen har ennå ingenting skjedd. Dette forslaget er også godt forankret i Frps politikk, men evnen til å sette løfter ut i praksis har vi ikke sett noe til de siste fire årene.

Vanskelig reise for samferdselsministeren

I dagens fvn.no forteller samferdselsminister Kleppa at hun ikke kunne tro at det første flyet ikke går fra Oslo til Kristiansand før kl 1435 i dag, torsdag 7. juli. I morgen er det ikke så mye bedre. Da har ikke SAS noen avganger og Norwegians første er 16.20. Som samferdselsministeren ganske riktig påpeker er det ikke hennes jobb å pålegge flyselskapene å fly om de ikke finner det lønnsomt. Det som derimot er hennes jobb er å gjøre det mulig for næringslivet å kunne drive lønnsomt også på Sørlandet. Det er ikke enkelt når infrastrukturen er så dårlig som på Sørlandet.

Til sammenligning er det morgenfly fredag til blant andre Bergen, Trondheim og Kristiansund.

Når det planlegges veinett mellom Oslo og Stavanger gjøres det undersøkelser på hvor stor trafikken er på de enkelte strekninger, og så planlegges veien etter dette. Det gjør at vi får veier som er tilpasset dagens situasjon. Det vi trenger er veier som gjør det mulig for oss å vokse, å tiltrekke oss nye investeringer. Her må vi sørlendinger være langt mer frampå. Vi må ha mye større visjoner for fremtiden vår enn at vi får en vei som er tilpasset dagens trafikk. Vi må få veier som tilsier at vi kan vokse, og utnytte vårt unike potensial, både for vår egen del og for hele Norges del. Det krever politikere med langt større ambisjoner enn firefelts mellom Kristiansand og Søgne, slik vår ordfører synes å mene er det viktigste.

Mandal Høyres visjon for skolen i 2030

I dag la Høyre fram sin skolerapport Norsk skole — hvor er vi, og hvor vil vi?

Den kanskje mest siterte skoleforskeren, og den som har gjennomført den mest omfattende studien av skole, John Hattie sier;
Det er lite som tilsier at reduksjon i klassestørrelse gir mer læring, eller at resultatene blir bedre av å gruppere elevene etter evner. Derimot er kvaliteten på læreren alfa omega, mener mannen bak studien, John Hattie ved Auckland University. (© forskning.no)

Det viktigste vi kan gjøre for elevene i norsk skole fremover, er å bedre rekrutteringen til lærerutdanningen og å heve læreryrkets status. Det eneste som utjevner sosiale forskjeller og gir økt læring for elevene, er gode lærere som har strategier for alle sine elever og som lager et godt klima for læring.

Derfor har Mandal Høyre denne visjonen for skolen i 2030:
* Mandalsskolen presterer langt bedre enn i dag på nasjonale prøver
* Vi rekrutterer de dyktigste avgangselevene fra lærerskolen
* Læreryrket har høy status
* Lærere skal kunne gjøre karriere i klasserommet, og bli spesialister med økt ansvar og lønn
* Elevene skal ikke være avhengig av flaks for å få god undervisning

Det bores rundt flerbrukshallen

I disse dager er det hektisk boreaktivitet rundt flerbrukshallen. Det bores såkalte energibrønner. Dette er et avansert og ganske fascinerende system for å energieffektivisering. Om sommeren kan overskuddsvarme lagres i bakken og i fjell for å hentes ut igjen om vinteren. Varme vil også hentes fra isbanen på Speilen, som om sommeren vil fungere som en varmeakkumulator. Bygg og eiendomsavdelingen i kommunen har regnet ut at i sum vil dette anlegget gi ut tre kilowatt for hver kilowatt som puttes inn. Det vil si at anlegget på sikt vil betale seg selv.

Dette anlegget vil forsyne flerbrukshallen og Blomdalen med varme.