Hvordan vi unngår eiendomsskatt i Mandal

Det er ingen grunn til å påstå at økonomien i Mandal kommune er god. Likevel påstår Høyre at vi ikke vil innføre eiendomsskatt. Hvordan kan vi gjøre det?

Det virker som mange, også politikere, tror det bare er én måte å løse kommunale oppgaver på. Det er det ikke. Om man sammenligner kommuner ser vi at mange kommuner får mer ut av pengene sine enn det vi gjør i Mandal. Dette kan ha mange årsaker, men betyr at vi aldri må slutte å lete etter forbedringsmuligheter. Mandal Høyre har gjennom sitt alternative budsjett pekt på en annen kurs for kommunen. Gjennom blant annet salg av eiendommer, nedbetaling av gjeld og omdisponeringer viser vi hvordan kommunens økonomi kan komme inn på et riktig spor, samtidig som vi får et økonomisk handlingsrom for utvikling.

Fra flere politikere har det i valgkampen blitt hevdet at Mandal gikk med et godt overskudd i fjor. Dette overskuddet skyldes momspenger vi får tilbake av staten fordi vi investerer i bygninger og infrastruktur. Å bruke disse pengene til den daglige driften av kommunen er svært farlig, fordi vi får ikke de samme pengene neste år. Derfor er Høyre mot denne praksisen, og fra 2014 er det da heller ikke tillatt. Uten denne metoden ville vi i 2010 hatt et underskudd i Mandal. Høyre har god tro på en god økonomisk framtid for Mandal, men da må vi ta politisk grep.

Konseptvalgutredningen for ny E39

På det siste bystyremøtet før valget skal blant annet høringen for den såkalte Konseptvalgutredningen (KVU) for vei mellom Søgne og Ålgård opp. Det opereres med seks forskjellige alternativer. I den ene enden av skalaen skal det ikke gjøres noen ting (0-alternativet) og i den andre enden av skalaen finner vi firefeltskonseptet; fire felt på hele strekningen.

Fordi dette er en norsk rapport går man ikke for det beste, det ville være for grådig. I stedet anbefales et kompromiss som er basert på prognoser for framtidig trafikk på ulike strekninger mellom Søgne og Ålgård. Det foreslåtte alternativet har fått navnet Midtrekkverkkonsept, og innebærer firefeltsvei kun mellom Søgne og Vigeland.

Dette er ikke det vi trenger. For å kunne legge forholdene til rette for næringsliv og utvikling må vi kreve en framtidsrettet og trygg vei på hele strekningen. Selv om det i dag på enkelte deler av strekningen er mindre trafikk er målet å skape god forbindelse mellom Vest-Agder og Rogaland. Da nytter det ikke med prognoser basert på dagens veistandard for å bestemme hvordan veien skal være. Vår visjon er å skape vekst, og den kommer ikke om vi ikke får gode og trygge samferdselsårer.

Mandal Høyre vil gå inn for at det i KVUen kommer inn et klart krav om fire felt på hele strekningen, og vil fortsette å jobbe for at dette blir alternativet samferdselsdepartementet tar inn i Nasjonal Transportplan i 2013.

Kommunens pensjon på anbud

I dag skal vi behandle saken om kommunens pensjonsordning skal ut på anbud. I dag bruker vi KLP (Kommunenes Landspensjonskasse), men det er også andre forsikringsselskaper som tilbyr pensjonsordninger for kommunene.

Pensjon er en stor utgiftspost for kommunen, og det er viktig å vite at vi har den gunstigste løsningen. Det som er viktigst å huske på for de ansatte i kommunen er at selve ordningen med pensjon er tariffestet, og kan ikke bli dårligere enn den er i dag for den ansatte. Dersom vi får et tilbud som er billigere en det selskapet vi bruker i dag kan vi bytte, om vi ikke gjør det kan vi beholde KLP.

Likevel ønsker ikke Fagforbundet og Undervisningsforbundet i Mandal at vi skal sjekke prisene en gang hos andre selskaper. Dette er merkelig, og får meg til å undre om det finnes andre bindinger mellom KLP og forbundene enn det rent profesjonelle.