Et godt budsjett for Mandal

I går vedtok Mandal bystyre et budsjett for 2012. Det som ble vedtatt var et alternativ til rådmannens innstilling, og hindrer at eiendomsskatt blir innført i kommunen. Eiendomsskatt er en dobbelbeskatning av innbyggerne, fordi vi allerede betaler skatt for de tjenestene eiendomsskatten dekker. Den er også usosial fordi den ikke tar utgangspunkt i innbyggernes skatteevne, men en salgsverdi den boligen man bor i eventuelt ville hatt hvis man solgte den.

Vårt budsjett stiller store krav til våre kommunansatte, og ikke minst kommunens ledelse. Jeg tror alle er innstilt på å løse oppgavene. Vi er stolt og glad for å kunne legge fram et budsjett som sparer svake grupper for nedskjæringer. I tillegg innfører vi blant annet kontantstøtte for 2-åringer og fjerner leien som svømmeklubben må betale for svømmehallen. Les budsjettet her

Det er bred enighet om at det må tas grep i kommunen for å bedre økonomien, men i motsetning til ordføreren og hans mindretall mener vi at dette arbeidet må startes nå, ikke en gang til neste år. Vi har tenkt oss om lenge nok nå. Nå trengs det handling.

Men, ordføreren hadde ikke vært den han er om han ikke hadde forsøkt alle knep for å unngå handling. Først i debatten, der det ble malt et mørkt bilde av framtiden om vårt budsjett skulle bli vedtatt. Det ville innebære ROBEK-liste (Register om betinget godkjenning og kontroll) og automatisk innføring av eiendomsskatt undert tvang fra fylkesmannen, kunne ordføreren fortelle. Dette er selvfølgelig tull, men for ordføreren helliger målet alle midler. Det siste trikset han forsøkte seg på etter at budsjettforslaget hans tapte, var å meddele at han vil be om såkalt lovlighetskontroll av vårt forslag. Fylkesmannen godkjenner alle budsjettforslag fra kommunene i Norge, så denne jobben kommer fylkesmannen til å utføre uten oppfordring fra ordføreren. Dette ble forøvrig forbilledlig redegjort for av rådmannen.

I sine mange festtaler til bystyret maner ordføreren til samarbeid og felleskapsånd. Dette er det lett å slutte seg til. Men for ordføreren er det ikke like lett å leve som han prediker. Vi har i begge bystyremøtene etter valget sett en ordfører som desperat bruker alle midler for å skremme de vrangtroende inn i folden. I forrige møte var det kinosaken som utløste de helt store fakter. Samarbeid er bra, så lenge det foregår på ordførerens premisser.

Ordføreren har bygd sin maktbase på sandgrunn. Han vil gjøre klokt i å huske at han er ordfører for alle partiene, for hele byen, og dette gjør at han må finne seg i også å styre etter vedtak han er mot. De kan det etterhvert bli mange av.