Finnes det alternativer til eiendomsskatt?

Er det mulig å effektivisere kommunen? Spørsmålet er relevant fordi det ofte er dette som trekkes fram som det viktigste alternativet til eiendomsskatt. For å la det være sagt, jeg er ikke i tvil om at det er mulig. Dessverre blir ofte debatten så polarisert at man ender opp med to fløyer, èn som mener kommunen er komplett udugelig og èn som forsvarer den i ett og alt. Jeg tror det er viktig med flere perspektiver i debatten.

Noen ganger kan det virke som om alternativet til å løse de kommunale oppgavene akkurat slik vi gjør det nå, er å ikke løse dem i det hele tatt. Hvis det hadde vært sant trenger vi ikke kommuner. Dersom oppgavene løses på den samme måten overalt, kan det ikke være nødvendig med ulike kommuner. Da kan vi kutte ut rådmenn og administrasjon i 429 kommuner og i stedet styres av staten. Slik vil vi ikke ha det – selv om mange mener at 429 kommuner er i overkant mye. Derfor må vi aldri slutte å diskutere; hvordan kan vi løse oppgavene bedre med de samme midlene? Hva kan vi lære av andre som er bedre enn oss på dette? Er den måten vi løser oppgavene på den aller beste?

Det er lett for politikere å peke på administrasjonen av kommunen og forvente at jobben blir gjort bedre. Politikerne har imidlertid det største ansvaret for å gjøre det mulig å gjøre jobben bedre. Det er politikerne som setter målene for kommunens virksomhet. Disse målene må være tydelige. Lederansvaret for at kommunen drives mest mulig effektivt er til syvende og sist politikernes.

Det betyr ikke at politikerne vet best hvordan hjemmetjenesten skal organiserers, hvordan parkvesenet skal vedlikeholde grøntområdene eller hvordan vi får tettet flest huller i veien. Men, politikerne har ansvaret for at kommunen har den best tenkelige ledelse, og at denne ledelsen har klart for seg hva som forventes av den.

Det er imidlertid ikke alltid så lett for kommunens ledelse å vite hva som forventes, fordi det kommer beskjeder og kontrabeskjeder i ett kjør. Politikere vedtar så mye hele tiden at det blir umulig å holde orden på hvilke vedtak som til enhver tid gjelder. I tillegg kommer mediautspill; i aviser, blogger og sosiale medier fra politikere som ønsker å vise velgerne sine at de faktisk gjør noe, og kjemper deres sak. Siden det er umulig å iverksette og gjennomføre alle vedtak og innspill, blir det lett å velge ikke-handling som metode. Logikken blir: Den som ikke gjør noe, gjør i hvert fall ikke noe galt.

Et viktig virkemiddel for å effektivisere er å pålegge færre oppgaver. Lage færre planer, færre utredninger og analyser. Dette er politikernes ansvar. Politikerne må dempe befolkningens forventninger til kommunen. Ja, det er mulig å drive Mandal kommune uten eiendomsskatt, men ikke om vi skal drive med alt vi driver med i dag. Kommunen kan ikke være alt for alle. Målet må være å være mer for dem som trenger det mest.