Bilde av flier mot Thon

Skummel strategi fra Småbrukarlaget

Bilde av flier mot Thon

Fagforbundet og Småbrukarlaget aksjonerer mot Thons politiske engasjement

Så gikk det som det måtte gå. Lederen i Småbrukarlaget vil vurdere om organisasjonen skal boikotte Thons hoteller fordi han har gått ut og støttet Frp. Småbrukarlaget må gjerne bruke sin innflytelse til å sable ned Frp’s politikk, men å straffe en bedrift med alle dens ansatte, fordi sjefen tillater seg å støtte et spesielt parti er en farlig strategi. For oss som jobber med lokalpolitikk er det ikke uvanlig å møte bedriftseiere og -ledere som kvier seg for å delta i politikken fordi de er redd for hvordan kundene reagerer. Politikken bør befolkes på tvers av samfunnslag, yrkesgrupper og oppfatninger.

Vi bør alle lære oss å skille sak og person, og når vi er stolte av demokratiet vårt bør det også bety at vi respekterer alles rett til å stemme på det partiet de vil.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Thon-risikerer-bonde-boikott-7295074.html#.UiBH6TapXD4

Illustrasjon med kalkulator og håndjern

Formueskatt er et verdivalg

Illustrasjon med kalkulator og håndjern

Formuesskatten hindrer også investeringer i små og mellomstore bedrifter.

Det diskuteres heftig om formueskatten i disse dager. Høyre lover at kommunene skal kompenseres for bortfallet av denne skatteinntekten, men det tror ikke Arbeiderpartiet på. Tvert i mot blir Arbeiderpartiet stadig sikrere på at all annen politikk enn den de selv fører til en hver tid, ender med rasering av velferdsstaten.

Det er selvfølgelig viktig og riktig at politikere diskuterer tall og beregninger, men politikk handler mest om verdivalg og prioriteringer.

Gjennom å kutte i formueskatten gjør vi det mulig å skape flere arbeidsplasser i Norge. Når det skapes arbeidsplasser vil folk klare seg selv, skape verdier for samfunnet og betale skatt. Det er etter min mening langt bedre enn at staten tar inn skatten først, for deretter å gi folk trygd fordi det mangler arbeidsplasser. Høyre tror på en trygg velferdsstat med muligheter for alle. Et av virkemidlene er å legge til rette for verdiskaping gjennom investeringer i små og mellomstore bedrifter.

Kyrre Nakkim i NRK-studio

Uspennende dekning av valgkampen

Kyrre Nakkim i NRK-studio

© NRK.no Kyrre Nakkim avfeier kritikken med at han har hørt den før. Han har nok vært for mye sammen med politikere.

I et oppslag i Vårt Land i dag reagerer flere partier på at det skal være minst seks TV-dueller mellom Erna og Jens, mens mindre partier bare i liten grad slipper til i media i valgkampen. Kritikken fra MDG, Rødt og Frp går på at dette er udemokratisk og kjedelig. Det er jeg enig i. Men, kritikken biter ikke på NRK og TV2. Som Kyrre Nakkim i NRK sier det; – Denne kritikken kommer hvert eneste valg, både fra store og små partier. Både MDG og Rødt er med i den siste partilederdebatten og i vår valgomat. Det er ikke gitt at de skal være det.
Han mener MDG og Rødt bør være fornøyde med den dekningen de tross alt får.
Nakkim mener altså at kritikken kan avvises siden den kommer ved hvert valg og fra partier av alle størrelser. Det virker jo presseetisk høyverdig og uavhengig, men det er neppe det som er bakgrunnen. Uttalelsen er snarere et tegn på at Nakkims mål ikke er å drive folkeopplysning, men å skaffe seere. Derfor tar han sine valg ut fra hva han tror har størst seerappell. Derfor har media et overdrevet fokus på rikspolitikk i lokalvalgkampen og årets valgkamp blir framstilt utelukkende som et personvalg mellom Jens og Erna. At det er underholdningsaspektet som er det viktigste blir ekstra tydelig når Nakkim forbeholder seg retten til å bestemme om partier som stiller til valg på stortinget skal få dekning i det hele tatt.
Umiddelbart kan man kanskje si at det er hyggelig for Ap og oss i Høyre at vi får mest oppmerksomhet, men jeg er redd denne praksisen bidrar til å redusere interessen for politikk. Selvfølgelig vil de største partiene ha den største innflytelsen på politikken, og derfor må deres politikk komme tydelig fram. Men, også små partier kan få stor innflytelse i vårt politiske system. Jeg tror NRK og TV2 kunne oppnådd store seertall samtidig som de ivaretok samfunnsoppdraget sitt også om de slapp til mindre partier i større grad.