© Colourbox Travelt supermarked

Søndagsåpne butikker

Det er lett å tenke at økt tilgjengelighet gir økt livskvalitet. At vi kan kjøpe det vi trenger, når vi trenger det. Den nye regjeringen, med mitt eget parti Høyre i spissen, åpner nå for søndagsåpne butikker. Det er neppe fordi de tror befolkningen ergres over manglende livsutfoldelse fordi de ikke har tilgang til billig kjøttdeig hele døgnet, hver dag.

Det er et godt, konservativt prinsipp at myndighetene skal sørge for like konkurransebetingelser for næringslivet, og ikke benytte sin lovgivende kraft til å sørge for unødvendige begrensninger i den frie konkurransen. Det er lett å se det ulogiske i at én butikk som kaller seg plantesenter kan selge griller og hagemøbler på søndager, mens en jernvarehandler ikke kan gjøre det samme. At en matvarebutikk på 100m2 kan holde åpent på søndager mens en på 150 ikke kan det.

Umiddelbart kan det virke som en quick fix på disse ulogiske konsekvensene av lover og regler, å si at alle som vil kan holde åpent på søndager. Men jeg er redd for at konsekvensene kan bli noe langt verre enn det vi fra før.

Danmark tillot søndagsåpne butikker for ett år siden, og har rukket å gjøre mange erfaringer allerede. Kort fortalt er den at de store kjedene er veldig fornøyd og at små, uavhengige butikker legger ned. Mange norske butikkeiere frykter at omsetningen deres vil være den samme, men fordelt over en ukedag ekstra. I tillegg er søndag en dyr dag å holde åpent på på grunn av lønnstillegg. De ansatte er heller ikke begeistret med tanke på søndagsjobbing.

Personlig er jeg ikke i tvil om at det beste for samfunnet er at det finnes små butikker som tilbyr andre varer og en annen service enn de store kjedebutikkene. Poenget er ikke å skjerme disse butikkene for sunn konkurranse, men samtidig bør vi ikke stelle oss slik at det blir umulig å drive dersom du ikke er en del av en stor kjede.

Regjeringen må være svært varsom med å innføre søndagsåpne butikker. Se til Danmark, og lær hvordan det ikke bør gjøres. Der har de store kjedene vokst på bekostning av de små, uavhengige butikkene. For en by som Mandal vil det være svært trist å oppleve. Et av Mandals store fortrinn er nettopp mangfoldet av små og uavhengige butikker.

Regjeringen står overfor spennende utfordringer, og vi vil ha en ny politikk. Men det viktigste nå er neppe å sørge for at nordmenn kan handle enda oftere, enda billigere.