Bilde av Mandal tatt fra Uranienborg

Et mål å jobbe mot

Å snu en så kompleks organisasjon som en kommune av Mandals størrelse er ikke gjort over natten, og jeg skulle ønske vi hadde begynt for mange år siden.

Mot Høyres advarsler har kommunen tidligere brukt mva-kompensasjon og renter i driften. Det har bidratt til et for høyt drifts- og gjeldsnivå, og nå må vi gjøre opp for tidligere års løssluppenhet.

Det er med tungt hjerte jeg nå går inn for å innføre eiendomsskatt. Men, det er også med tungt hjerte jeg har bivånet et for høyt pengeforbruk i årene som har vært.

Det er min oppfatning at tjenestenivået i Mandal stort sett er svært godt og på riktig nivå. Noe sammenligninger med andre kommuner viser. Det betyr ikke at vi kan lene oss tilbake eller henge på et hvileskjær en stund. En kommune må som alle andre organisasjoner stadig lete etter forbedringer og smartere måter å løse gamle og nye oppgaver på.

Samfunnet blir ikke enklere og enklere, det blir mer og mer komplekst, med stadig nye behov og oppgaver som skal løses.

For å stå rustet til dette kreves en endringsvillig, smart og dyktig kommune. Men også en sunn økonomi.

Det fellesbudsjettet som i dag legges fram retter seg inn mot de to viktigste områdene for å sikre en stabil og framtidsrettet kommuneøkonomi; driftsnivået og gjeldsnivået.

Jeg vil advare mot å tro at innføringen av eiendomsskatt betyr at vi ikke lenger stiller krav til fornuftig bruk av ressurser. Fellesbudsjettet kutter ikke i tjenester, men det stilles strenge krav til effektivisering, nemlig 10 millioner. Dette kommer i tillegg til nedskjæringer på 20 millioner i 2013. Pengene må simpelthen rekke lenger. Det må leveres høy kvalitet for de samme kronene, og dette kravet økes ytterligere i årene som kommer.

Men, dette skal heller ikke tolkes som at Mandal kommune skal være en urimelig arbeidsgiver som alltid forlanger at de ansatte skal løpe raskere. Gjennom å ta i bruk nye metoder vil vi skape en organisasjon der endringer kommer nedenfra, gjennom ansattes egne initiativ. En slik organisasjon tror vi både skaper resultater og gir trivsel for medarbeiderne.

Når vi krever en effektivisering på 10 millioner betyr dette at vi legger opp til å bruke 1 % under det beløpet vi får fra staten neste år for å dekke kommunens utgifter. På denne måten sikter vi oss inn mot en sunn drift når vi har nådd et forsvarlig gjeldsnivå.

Det er lettere å komme gjennom noen vanskelige år om det er lys i tunnelen. Med vårt opplegg kan vi se det. En felles dugnad til desember 2018 bringer gjeldsnivået ned på et håndterbart nivå slik at vi også i framtiden kan investere og sikre et godt tjenestetilbud til innbyggerne.

Dersom vi nå tar den vanskelige avgjørelsen om å innføre eiendomsskatt vil vi oppleve at det krafttaket som ligger foran oss er godt for noe. Vi kommer styrket ut på den andre siden. Det er i hvert fall noe som inspirerer meg til fortsatt innsats