Kart over Lindesnesregionen

Nyttig møte mellom kommunene i regionen

Kart over Lindesnesregionen

Samarbeid for å utvikle felles muligheter er veien å gå.

Det snakkes mye om kommunereformen i disse dager, og det politiske arbeidet er i gang. Mandag var alle formannskapene samlet i flotte Marnar Aula i Øyslebø for å bli presentert en arbeidsmetodikk for hvordan vi kunne få fortgang i arbeidet. Da kan vi presentere en plan for kommunaldepartementet som kan utløse støtte og belønningsmidler for å hjelpe til med dette viktige arbeidet.

Det er mange følelser i sving når kommunenorge skal reformeres, og det gjelder å skynde seg langsomt. Men det som også er viktig er at man klarer å se felleskapets verdi som større enn kampen for å få mest mulig til sin egen kommune. Denne kvelden var en god start i så måte. Alle kommunene fikk anledning til å fortelle de andre om sine ønsker og visjoner for framtiden, men enda viktigere, på hvilke områder vi trenger hjelp og støtte fra våre naboer. Både NRK og Lindesnes hadde satt av like lang tid som politikerne til dette, og det er kanskje skuffelsen over at det ikke ble noen lokaliseringskonflikter eller beskyldninger om egoisme, navnekrangler eller noe annet juicy som gjør at Lindesnes er skuffet på lederplass i dag.

Lindesnes beklager seg over at «De snakket om alt annet enn det viktigste spørsmålet: Kommunesammenslåing og framtidig maktfordeling [det er to spørsmål]. I stedet definerte de både egne og andre kommuners behov for fokus på samfunns- og næringsutvikling.» Det er selvfølgelig greit at avisen mener at man skal bestemme hvem som skal bestemme først, men jeg synes det er en enda bedre tilnærming til en reform at vi finner ut av hvilke muligheter vi har og hvilke utfordringer vi skal løse sammen. Det tror jeg skaper et mye bedre klima for samarbeid, og det er det dette bør handle om, ikke hvor rådhuset skal ligge.

© fvn.no

Taust om triumf

Lindesnes har referert grundig fra siste bystyremøte, men én sak unnlot de å referere. Mandal har klatret fire plasser på Kommunebarometret siden i fjor, og er nå på sekstende

© fvn.no

© fvn.no Det er grunn til å være stolt og glad på våre egne vegne. Fædrelandsvennen har dekket dette, men ikke lokalavisen.

plass av alle Norges kommuner. Vi er suverent i toppen av kommunene i Vest-Agder og på tredje plass blant kommuner det er naturlig å sammenligne oss med. Kommunebarometeret måler kommunene på det de er til for; å levere gode tjenester til innbyggerne.

Det er synd at Lindesnes ikke referer dette. At vi har store økonomiske utfordringer er kjent for de fleste, men Kommunebarometeret viser at vi også takler utfordringene godt. Det bør vi alle være stolte av og minne hverandre på når utfordringene synes å være uoverkommelige.

Grunnlovsforsamlingen

Jaabechs vei i 2014

Grunnlovsforsamlingen

Grunnlovsforsamlingen på Eidsvoll. Mandals egen E. H. Jaabech deltok der. Nå bør han hedres.

Erich Haagensen Usland Jaabech var Mandals egen eidsvollsmann. Jubileumsfeiringen, og foredraget til Fylkeskonservator Frans Arne Stylegar, har belyst det ualminnelig pinlige faktum at vi ikke har noen særlige minnesmerker over ham i Mandal. Her har vi forsømt oss i generasjoner. Men, hvilken bedre anledning har vi til å gjøre noe med dette nå, i jubileumsåret? Jeg vil forsøke fremme en sak om dette i bystyremøtet førstkommende torsdag.

Mandal i norgestoppen

Mandal har rykket opp fire plasser fra 20. til en formidabel 16. plass på kommunebaromteret, en undersøkelse som foretas årlig

© Kastellodden Luftfoto Mandal med Sjøsanden

© Kastellodden Luftfoto Mandal med Sjøsanden

av Kommunal Rapport. For en kommune som både har vært og er i hardt vær er det ikke dårlig levert. Det er faktisk formidabelt!

Barometeret består av målinger på 127 parametre, gruppert i 7 hovedgrupper. Så får det heller være at avisen Lindesnes utroper Marnardal kommune til fylkesvinner. Men de er bare best på den ene av de 7 gruppene, og endte på 103. plass totalt. Det er kjempefint at Marnardal klarer seg så godt økonomisk, men kommunens fremste oppgave er ikke å maksimere overskuddet. Selv om vi selvfølgelig skal ha en ordnet og trygg økonomi skal vi først og fremst levere tjenester til våre innbyggere. Vi skal ha idretts- og kulturtilbud, vi skal ha gode helse- og sosialtjenester. Det viser seg altså at Mandals ansatte, administrasjon — og politikere, leverer helt i landstoppen, og det burde Lindesnes avis også formidle.

16 plass av alle landets kommuner. Det er ikke dårlig!

Frans Arne Stylegar i Elvesalen i Buen

Inspirerende foredrag om 1814

2014-04-10 18.06.41 I går var vi en del som fikk oppleve vår avholdte og dyktige fylkeskonservator Frans Arne Stylegar i Elvesalen i Buen. I anledningen grunnlovsjubileet holdt han et foredrag om Agders rolle under fødselen av vår grunnlov og påfølgende selvstendighet.
Det var i hvert fall to nye perspektiver som festet seg hos meg. Det ene var at tilhengerne av «Unionspartiet», mindretallet på Eidsvoll, ikke først og fremst må sees på som tilhenger av fortsatt union med Sverige, men motstandere av å være under en eneveldig, dansk konge. Som kjent var Mandals egen Erich Haagensen Jaabech tilhenger av Unionspartiet, i likhet med mange av bøndene og handelsmennene langs kysten. Hvorfor var de det, når de åpenbart hadde langt sterkere historisk tilknytning til Danmark som en «nærliggende nabo» og handelspartner?
Stylegars teori om er at det skyldtes en tro på at vi lettere kunne utvikle vårt eget styresett i union med Sverige enn underlagt Danmark. Blant annet fordi vi da ville unngå en åpenlys provokasjon mot stormaktene i Europa, som hadde sagt at Norge skulle tilhøre Sverige, og en sikker invasjon fra Sverige. Det kan dermed hevdes at Unionspartiet så konturene av et maktfordelingsprinsipp som jo senere skulle komme til å bli det bærende prinsipp i alle moderne demokratier.

Et annet perspektiv som Stylegar brakte inn er den røde tråden mellom Jaabechs politiske engasjement i Unionspartiet tuftet på demokratiforståelse og den politikk som hans, riktignok inngifte, etterkommer Søren Jaabæk stod for; demokratisk radikalisme og økonomisk liberalisme (Store Norske Leksikon).

Et sitat fra Jaabæk som mange av oss kan slutte oss til: “Regjer så lite som det med god orden kan gå an!”