Fra ap.no

Velfortjent resultat

Faksimile fra ap.no

Saken om Faizullah Muradi kan ha avdekket at forsvaret har rekruttert mindreårige til soldatoppdrag. © ap.no

Morten Ekeland, lokal SV-politiker, har de siste ukene vist at engasjement nytter. Han har lykkes med å sette fokus på en urimelig praksis mot asylsøkere som har bistått våre soldater i væpnede aksjoner i utlandet. Forhåpentligvis vil dette medføre at Faizullah Muradi og andre i lignende situasjon får asyl i Norge. Det er ikke dårlig at en lokalpolitiker har vært katalysator for at en regjering og stat endrer politikk. Dette viser at det faktisk nytter å kjempe for det man tror på, at liten tue kan velte stort lass. Noe å tenke på for alle dem som mener at politikk bare er tomt prat og at det ikke er vits i å engasjere seg, for det er ikke mulig å endre noe likevel. Det er også godt å vite at vi har en regjering som faktisk evner å handle når urimeligheter i politikken blir avdekket, og ikke rir prinsipper i den tro at å endre standpunkt er et tegn på svakhet.

Så er det også slik at asyl handler om mer enn å få behandlet en søknad. I disse dager skal bystyret i Mandal vedta en strategi for integreringsarbeidet som gjøres mot flyktninger. De kommunene som lykkes med dette arbeidet får tilgang på en betydelig ressurs, både økonomisk og sosialt. De som ikke lykkes sitter med en stor utgiftspost. Vi må sørge for at Mandal befinner seg i den første kategorien. For at vi skal lykkes med en slik strategi må vi huske at integrering ikke først og fremst handler om en kommunal plan, men om våre egne holdninger. Det engasjementet vi har vist i saken om Faiz må fortsette også etter at blitzlampene har slukket.

© Sven Seljom 2014

Alt er ikke bare fælt

© Sven Seljom 2014

Mandal er en ganske attraktiv by. I en nylig kåring var Mandal én av fem byer som kjempet om å være Norges mest attraktive. Kongsberg stakk av med seieren.

Under overskriften «Tillitskrise i Mandal» skriver Lindesnes på lederplass om en undersøkelse som viser at det står dårlig til med tilliten til kommunens ledelse og politikere. Det er selvfølgelig synd og alvorlig at innbyggerne ikke stoler på politikerne sine.
Det undersøkelsen også viser er at det er stor forskjell på hvordan politikerne oppfatter samarbeidet seg imellom og hvordan innbyggerne oppfatter det. Det bør da være interessant å reflektere litt rundt avisens egen rolle. Det er tross alt Lindesnes avis som er den fremste kanalen for folks oppfatning av hvordan det står til med kommunen, kommunens administrasjon og politikere.
KS – Kommunenes Sentralforbund – som har gjennomført undersøkelsen Lindesnes refererer til, har også gjort en mye større og grundigere analyse av Mandal, som plasserer oss i helt norgestoppen av hva kommuner skal drive med; tjenesteproduksjon til innbyggerne. Den synes ikke Lindesnes det er verdt å skrive noe om. Det er heller ikke verdt å nevne at resultatet for 2013 viser at kommuneøkonomien er bedre enn på mange år, vi har redusert driftskostnadene og gjelden går ned.
Dekningen av politikken i Mandal foregår stort sett ved at løsrevne sitater fra en frisk og produktiv debatt settes opp mot hverandre. Dette skaper inntrykk av en politisk ledelse og administrasjon som stort sett river hverandre i håret og ellers bedriver lite. Men om Lindesnes også hadde sett på hva som faktisk blir resultatet av debatter og behandling i bystyret er det også rom for en mer nyansert vinkling. De fleste av de viktigste vedtakene gjøres med stort flertall og bred enighet, etter grundig politisk behandling. La meg kort nevne budsjettet for 2014, plasseringen av E39 og arbeidet med kommunesammenslåing. Vi er faktisk ganske gode til å løfte i flokk og jobber hardt og konstruktivt for å utvikle kommunen.
Jeg synes utviklingen av avisen Lindesnes den siste tiden er god og riktig. Ny layout, utgivelsespolitikk og journalistiske ambisjoner er modig og framtidsrettet. Jeg håper den nye linjen også vil gi en anledning til å formidle enda mer nyansert stoff fra lokalpolitikken og kommuneadministrasjonen.
I neste bystyremøte skal undersøkelsen om tillit drøftes og avisen vil sitte ringside. Det blir sikkert mange saftige punch- og onelinere å referere, og grunnlag for flere elendighetsbeskrivelser. Men kanskje det også vil være mulig å få øye på et politisk kollegium som av og til også jobber for vårt felles beste.