Agder i Verden

I dag var det Agder i Verden konferanse på Kjevik, i Luftforsvarets Skoles hangar. Temaet var globalisering og det var stundenter fra BI og HiA som arrangerte, med god hjelp av Mandals egen Per Tomas Govertsen som hadde den tekniske regien og produksjonen. Svært profesjonelt gjennomført og et interessant program med foredragsholdere fra næringsliv, utdanning og organisasjoner. John G. Bernanader var inne på at det som i dag kalles globalisering er et annet ord for det som vi kjenner godt fra før her på Sørlandet, nemlig samhandel med utlandet. Det var for øvrig også en gjennomgangsmelodi at globalisering ikke er noe man er for eller imot men noe man må forholde seg til.

Legg igjen en kommentar