Finne vår nisje

Jan Bøhler i Oslo AP går i dag ut og ønsker seg at Oslo skal bli norges svar på Wall Street. Han vil flytte forvaltningen av oljeformuen hjem til Norge, og sier at må gjøre dette for å beholde bank- og forsikringsnæring i Norge. Dette er selvfølgelig helt avgjørende for om vi klarer å utvikle landet videre. Uten sterke finansinstitusjoner som kjenner det norske markedet er det vanskelig å utvikle noe som helst.
Det er ingen grunn til at vi ikke skal kunne tenke store tanker også i Mandal. Vi må definere hva som er våre sterke og svake sider, og satse på de sterke. Ikke litt på alt samtidig. Kursen for Mandal stakes i dag ut ganske tilfeldig. Det er farlig, og vi framstår som utydelig. Mandals store fortrinn som maritim industriby er ikke utnyttet på langt nær. Denne næringen har vært, og bør bli, byens nye satsningsnæring. Kommunen må legge til rette med gode tomter for denne næringen, ta i mot potensielle etablerere med et koordinert mottaksapparat og være tøffe nok til å vent på at den rette kandidaten melder seg.

Legg igjen en kommentar