Flere lærlinger

Håndverker og lærling ved maskin

Lærlinger er viktig for å opprettholde håndverk, industri og tjenester.

NHO kommer i Aftenposten 2. sept med et forslag til hvordan vi kan øke antallet lærlinger i norske bedrifter; still krav om at lærlinger skal være involvert i oppdrag for det offentlige. Det er enkelt for det offentlige i sine anbudsinnhentinger å ha dette som et krav. Dagens ordning med at bedriften skal være godkjent for lærlinger fungerer ikke, fordi det ikke nødvendigvis betyr at bedriften har lærlinger eller bruker dem til å løse relevante oppdrag.
Skal vi lykkes med å gi et variert skoletilbud til de unge må vi også opprettholde en levende og attraktiv lærlingtradisjon. Vi bør også få tilbake de såkalte paragraf 20-løpene som innebar mindre skole og mer praksis i læretiden. Det passer godt for enkelte, og er med på å skape vinnere i stedet for tapere. Det er viktig for vår konkurranseevne og samfunnsutvikling at vi har kompetente fagarbeidere.
Så må vi også passe på at kommuner og andre offentlige tjenesteytere også oppfyller sitt ansvar med å ta inn lærlinger.

Legg igjen en kommentar