Høyres lokale klimapolitikk

Lokal klimapolitikk

Et grønt skifte er mulig med en ambisiøs, lokal klimapolitikk

Miljø- og klimapolitikk henger naturlig sammen med et konservativt tenkesett. Konservativ tenkning baserer seg nettopp på ideen om at hver generasjon, bygger på det bestående, og prøver å gjøre samfunnet litt bedre.  Miljøpolitikk er viktig, og en god lokal miljøpolitikk bidrar til et godt lokalsamfunn.  Høyre tror derfor på en aktiv miljøpolitikk, som virker lokalt.

Mandal er en god miljøkommune på mange områder, men Høyre har enda større ambisjoner. Vi vil blant annet:

 • At så mange som mulig av kommunens biler skal være utslippsfrie, og etablere fler hurtigladestasjoner.
  En utslippsfri bilpark er bra for miljøet og kommunens økonomi.
 • Knytte klimakrav til offentlige innkjøp
  Kommunen er den største innkjøperen av varer og tjenester i lokalsamfunnet. Gjennom å knytte strengere miljøkrav til leverandørene utfordrer vi til nytenkning som kommer hele samfunnet til gode. Det er etter hvert mange eksempler på bedrifter som har blitt tvunget til å tenke miljøvennlig, med den konsekvens at de har spart samfunnet for store miljøbelastninger og selv spart store summer.
 • Fortsette enøksatsingen i kommunen og miljøsertifisere kommunale virksomheter.
  Kravene til miljøvennlig drift skal selvfølgelig også gjelde kommunen selv.
 • Innføre sortering av hytteavfall og at offentlige søppeldunker også skal ha kildesortering.
  Både heltids- og deltidsinnbyggere i Mandal skal oppleve at det er lagt godt til rette for resirkulering, og sortert søppel er en ressurs som vi bør utnytte fullt ut.
 • Sertifisere Sjøsanden som Blått Flagg-strand.
  Blått Flagg fremmer bærekraftig utvikling ved strender og marinaer, gjennom strenge krav til miljøledelse, vannkvalitet, sikkerhet og service, miljøopplæring og informasjon.

Høyres overordnede mål for klimapolitikken er at Mandal skal redusere klimautslippene med 50 % innen 2030 og være klimanøytrale innen 2050. Framtiden som klimanasjon bør være vårt viktigste satsingsområde, og med vår høykompetente arbeidskraft og innovasjonsmiljø kan vi lede an i en bransje som vil bli minst like stor som oljebransjen har vært.

Godt miljøvalg!

Legg igjen en kommentar