Hvorfor lokalpolitikk og hvorfor Høyre?

Jeg har bodd i Mandal i 10 år. Vi flyttet hit med familien og skjønte raskt at det var en genial avgjørelse å ta. Vi fikk en overveldende mottakelse i vår nye by, både barna og de voksne. Vi er blitt svært glad i Mandal, menneskene og naturen, og flytter ikke frivillig herfra. Jeg har funnet ut at vi er mandalitter av legning.
I 2001 fikk jeg muligheten til å begynne som direktør ved First Hotel Solborg. Dette synes jeg var en kjempemulighet til å bidra til reiselivsbransjen i norges sydligste by. Vi har mye å gjøre for å øke besøket til Mandal, også utenom sommersesongen.
Jeg har, som mange andre, beklaget meg over manglende forståelse og innsikt fra lokalpolitikere. Høsten 2006 innså jeg at jeg enten måtte forsøke å delta i lokalpolitikken selv eller begynne å smelle mindre med dørene. Jeg meldte meg inn i Høyre, og begynte å gå på gruppemøter. Det så jeg fort at var både interessant og lærerikt. Det var faktisk svært spennende å se hvordan politikk blir skapt.

Hvorfor nettopp Høyre? Mange som kjenner meg ble overrasket over det valget. Imidlertid mener jeg at det sosialistiske prosjektet som har pågått etter krigen har gjort det det kan gjøre for samfunnet, og la det være sagt, det sosialdemokratiske Norge er jeg ingen motstander av. Imidlertid kan likhetstanken trekkes for langt. De utfordringer vi ser i Norge og verden i dag tror jeg løses best av at vi oppfordrer enkeltmennesker til innsats. Vi må ta enkeltindividene på alvor, både i skolen og yrkeslivet. Vi trenger å være flinke i det vi driver med, om det er fysikk på partikkelnivå, førskolelærer eller langtransport-sjåfør. Skal man bli flink må man oppmuntres som enkeltindivid, med en utdanning tilpasset den enkeltes evner og ikke minst føle at omgivelsene setter pris på den innsatsen du gjør.

De fleste partiene er enig om hvilke utfordringer vi står overfor, det er løsningen man er uenig om. Etter min mening må samfunnet sette krav til individet men også frihet til å løse oppgavene det er satt til

Legg igjen en kommentar