Ingen eiendomsskattejakt

Når det i disse dager diskuteres innføring av eiendomsskatt i Mandal er det fordi det tilsynelatende vil være den enkleste måten å bli kvitt våre økonomiske bekymringer på. Dersom det var en ekstraordinær situasjon, noe som virkelig krevet at vi alle løftet i flokk for å bøte på en katastrofe eller ville foreta oss noe helt ekstraordinært, kunne vi diskutert eiendomsskatt. Det ville være å be innbyggerne om å betale for noe spesifikt. Det rådmannen ber om nå er ekstra penger til å drive butikken som før.

Jeg tror de aller fleste boligeierne i Mandal har råd til å betale eiendomsskatt. Likevel er det ikke riktig å innføre eiendomsskatt. Det er heller ikke riktig å sette eiendomsskatt opp mot en reduksjon i eldreomsorgen eller påstå at byggingen av Buen gjør det nødvendig med eiendomsskatt.

Både kulturhus og eldreomsorg er godt innenfor det kommunen bør kunne klare å levere med de skatteinntektene vi har. Den største utfordringen vi har i Mandal er omstilling. Vi må simpelthen gjøre ting på en annen måte, bruke pengene smartere.

For enhver virksomhet, også en kommune, vil det være viktig å omstille seg med ujevne mellomrom. Fordi verden endrer seg, og vi med den. Omstillinger er ikke nødvendigvis enkle eller smertefrie, men man kommer ikke utenom. En privat virksomhet som ikke klarer å omstillinge seg vil måtte legge ned. En kommune kan utsette vanskelighetene en stund ved å øke skattene. Dessverre blir resultatet av en slik taktikk at endringene blir enda mer smertefulle den dagen de må komme. En vakker dag er det nemlig ikke mer skatt å hente, og hva gjør man da?

Høyre jobber i disse dager sammen med flere andre partier for å legge fram et alternativt budsjett, med framtidsvyer, uten eiendomsskatt.

Legg igjen en kommentar