Kinoen skal ut på anbud II

Bystyret i Mandal vedtok i april at kommunen skal legge ut kinodriften i Buen på anbud. Dette har ikke kommunen gjort. Isteden får bystyret nå en sak der det argumenteres sterkt for at kommunen bør drive kinoen, av økonomiske grunner.

At rådmannen mener kommunen bør drive kinoen er ikke noe nytt. Det argumentet ble allerede framført i april, og bystyret aksepterte det ikke da. Det nye er at rådmannen har funnet ut at dersom kommunen skal delta i anbudsrunden vil det kreve at det opprettes et eget selskap, og at dette vil være for dyrt. Det er det nye i saken, og det var det bystyret burde blitt forelagt: Skal kommunen opprette et selskap for å delta i konkurransen om å drive kinoen eller ikke.

Det argumenteres nå, som i april, tungt for at kommunen vil ha en stor fortjenestemulighet ved å drive kinoen selv. Det er kanskje riktig, men dette har bystyret vurdert tidligere. Det er jo heller ikke slik at kommunen vil være uten inntekter om noen andre drev kinoen. Faktisk er det sannsynlig at de vil tjene mer på å la noen andre drive kinoen. Buen og kommunen vil få leieinntekter fra kinoen, som vil være regulert og sikret i en kontrakt. Kommunens inntjening på kinodrift vil være prisgitt kommunens evne til å drive kinoen godt.

Kommunen har en viss historikk med å drive kino. Det gikk ikke så bra. Det var en årlig føljetong i bystyret at kinoen trengte mer penger, hvis de ikke skulle kutte i tilbudet. På Høyres initiativ fikk vi satt ut driften av kinoen til lokale krefter, og maset om mer penger stoppet. Kommunen driver også svømmehallen, som er en gjenganger når det gjelder overskridelser på budsjettet.

Kommunens primæroppgaver er å tilrettelegge for og kontrollere kvaliteten på tjenestene til innbyggerne. Om kommunen vil drive butikk er det nok andre forretningsområder der kommunen kan tjene langt bedre enn ved å drive kino. Jeg tror det er bred enighet om at kommunen ikke skal drive bilforretning eller entreprenørvirksomhet.

Mandal står foran store økonomiske utfordringer. Vi løser ikke disse ved å ansette flere og påta oss større økonomisk risiko. La private gjøre det de kan best, drive effektiv butikk og la kommunen gjøre det den kan best; legge til rette og stille krav til kvalitet.

Legg igjen en kommentar