Kinoen skal ut på anbud

Det er vedtatt i bystyret at kinodriften i Buen skal ut på anbud. Likevel har dette ennå ikke skjedd. I bystyret den 20 oktober spurte vi ordføreren om hvorfor, og fikk til svar at dette vil rådmannen komme tilbake til i bystyremøtet i november. Det var skuffende unnvikende. Det er grunn til å frykte at den redegjørelsen vil gå ut på å forklare at det ikke har vært eller vil bli mulig å gjennomføre anbudsrunden. Det vil i så fall være svært alvorlig.

Bystyret har gitt rådmannen et tydelig oppdrag om å anbudsutsette kinodriften. Dette ble vedtatt selv om det var klart at rådmannen mente kommunen selv var best skikket til å drive kinoen. Hvis det nå viser seg at bystyrets vedtak ikke vil bli gjennomført vil det være et tillitsbrudd fra rådmannens side. Nå skal jeg ikke foregripe begivenhetenes gang, men det er grunn til uro når et klart spørsmål fra vår side; ”Vil ordføreren påse at dette [anbudsutsettelsen] skjer som vedtatt i bystyret?” besvares med: ”Rådmannen [vil] gi kinosaken en bred presentasjon i Bystyrets møte i november 2011. Økonomi, tekniske muligheter og rolleavklaring vil være sentrale elementer i denne.”

Høyre ville gjennom anbudsutsettelsen legge til rette for at dagens drivere av kinoen skulle gis en mulighet til å fortsette i Buen, det har de fortjent. De har klart det som kommunen selv ikke klarte, nemlig å drive kinoen godt innenfor det tilskuddet på 300.000 som kinoen får. Det vitner om slett forretningsmoral om kommunen nå trenerer muligheten til dagens kinodrivere for å fortsette i Buen.

Legg igjen en kommentar