Kommunens pengebruk må ned

Høyre har i mange år advart mot et for høyt pengeforbruk i Mandal kommune. Vi har foreslått innsparinger, men blitt stemt ned. Blant annet av dem som nå kaller oss for uansvarlige fordi vi ikke vil innføre eiendomsskatt.

Vi vil ikke at ansatte i Mandal kommune skal miste jobben, og vi skal gjøre alt vi kan for at det ikke skjer. Dersom vi må nedbemanne i Mandal kommune, kan det gjennomføres med naturlig avgang og trenger ikke få alvorlige konsekvenser for den enkelte ansatte. Det finnes gode, skånsomme strategier for nedbemanning.

Innføring av eiendomsskatt er ikke et trylleformular som løser alle problemer og skåner alle. Vi mottar stadig signaler fra bedriftsledere i Mandal som er bekymret for at eiendomsskatt vil måtte medføre oppsigelser eller konkurs. Vi må ha den samme omsorgen for ansatte i privat sektor som vi har for ansatte i offentlig. Hvis det offentlige har et for høyt kostnadsnivå er det da rettferdig at det private næringsliv skal betale for dette?

For mange husholdninger er en ekstra skatt på mange tusen i året en stor belastning. Penger man ellers ville brukt på familiens utgifter blir i stedet trukket inn for å dekke kommunens. Høyre tror at innbyggerne er i stand til å foreta sine egne prioriteringer, og det er vanskelig å akseptere å innskrenke denne muligheten, fordi vi har et for høyt offentlig forbruk. Kommunens pengebruk må ned.

Legg igjen en kommentar