Kulturhus eller skole og omsorg?

I dagens Lindesnes skriver Frp’s Eigil Berg Pedersen at han ikke kan stemme for Kulturhus når kommunen har så mange uløste oppgaver innen omsorg og skole. Jeg skjønner Berg Pedersens betenkeligheter. Det kan være vanskelig å se logikken i at man skal bygge et «underholdningstilbud» når samfunnets svakeste ikke får de tjenestene de har krav, og som vi som politikere har det største ansvaret for at blir levert. Vi må imidlertid ikke sette disse tingene opp mot hverandre. Kulturhus er en investering som til syvende og sist øker inntektene til kommunen, og dermed setter oss bedre i stand til å levere de tjenestene befolkningen har krav på.

Legg igjen en kommentar