Må ha det, bare må ha det

KrFs Åshild Schmidt mener i dagens Lindesnes at Mandal mangler økonomisk handlekraft. Derfor vil hun innføre eiendomsskatt. Det vi andre etterlyser er politisk handlekraft.

KrF har ordføreren i Mandal, Mandals eneste heltidspolitiker. Hvor mye mer innflytelse trenger egentlig KrF før de kan handle? Hvorfor trenerer Schmidt og partiet hennes byens budsjett? Vårt budsjettforslag viser en vei ut av uføret, kommunens regnskap viser god økonomisk styring.

Det er ingen grunn til å stole på politikere som sier at bare de får litt mer penger så skal det bli forandringer. Tillit til politikere kommer av handlekraft og gjennomføringsevne.

Hvis alt skal løses med mer penger, er også penger alt man har.

Vårt opprinnelige budsjett, det reviderte og fylkesmannens kommentarer kan lastes ned her. Som det framgår av budsjettet vil vi i 2015 ha 25 mill i akkumulert overskudd. Da har vi kontroll med driften, og kan betale ned gjelden raskere.

Legg igjen en kommentar