Mandal er en borgerlig kommune

Og det kommer den til å være på tirsdag også. Det som blir spennende er hvilket borgerlig parti som får ordføreren, og dermed kommer til å sette mest preg på politikken i den kommende fireårsperioden. Ikke overraskende håper selvfølgelig jeg at det blir Høyre. I den perioden som nå er over har Frp og KrF styrt, og de har etter min mening ikke maktet å sette sitt preg på politikken. Etter min mening bør den politiske ledelsen ha visjonene for kommunens virksomhet, og la det være administrasjonens oppgave å sette visjonene ut i livet. Fra KrF og Frp har vi dessverre sett politikere som lar sin politikk bli styrt av de rammene som administrasjonen setter. Slikt blir det ikke mye visjoner av, for det er ikke i administrasjonens interesse å gi politikerne for frie tøyler. Nettopp av denne grunn har ikke gode, borgerlige vedtak blitt satt ut i livet. Ordføreren har simpelthen ikke maktet å sette sin egen politikk på dagsorden.

Mandal bystyre har vedtatt for over to år siden å starte prøveordning med private aktører på ett av kommunens tjenesteområder. For eksempel kunne man se for seg at deler av parkvesenets virksomhet ble lagt ut på anbud. Dette ville vært enkelt og billig å prøve ut. I tillegg har vi flere glimrende aktører på markedet i Mandal. Likevel har dette ikke skjedd. Hvorfor? Vi har vedtatt å starte utlånssentral for sportsutstyr for barn og unge. Dette finnes det støttemidler til hos NAV. Likevel er det ikke gjort. Hvorfor?

Samtidig har vi sett at forslag Høyre har kommet med, som er nedstemt i bystyret, likevel blir gjennomført av administrasjonen. For eksempel forslaget om et budsjettoverskudd på 3%. Dette har Høyre foreslått i alle budsjettbehandlinger, og blitt stemt ned. Nå har rådmannen satt det som sitt mål på budsjettet. Vi har foreslått å ansette en skolesjef, og blitt nedstemt. Rådmannen skal nå ansette en kommunalsjef med ansvar for blant annet skole.

Høyre har bevist at vi tar vår egen politikk på alvor, og at vi sørger for at den blir gjennomført. Derfor er det viktig at Høyre blir det toneangivende partiet på borgerlig side. Godt valg. Stem Høyre.

Legg igjen en kommentar