Minnemonument over 22. juli

Mandal var en av kommunene som ble rammet av terrorhandlingen den 22. juli 2011, og en av våre unge ble drept.

Overfor kommunene som ble rammet har Kommunenes Sentralforbund formidlet en anonym gave av et minnesmerke utformet av Nico Widerberg. Ordføreren informerte om dette til driftsstyret den 31. januar 2012, og vi ga alle vår tilslutning til at han skulle takke ja. I ettertid har det imidlertid kommet opp så mange innvendiger mot prosessen at jeg ikke lenger kan slutte meg til dette.

Den viktigste grunnen er det hastverk som hele prosessen er preget av. Kommunene fikk frist på seg til 10 februar med å si ja eller nei. Seks og en halv måned etter tragedien. Uten sammenligning forøvrig mente man i New York at ti år var for kort tid til å oppføre minnet over 11. september.

Både giveren og kunsterens motiver er sikkert de aller beste, men her snakker vi nærmest om en monopolisering av minnet over en nasjonal tragedie. Da må vi ta oss tid.

Bruk av det offentlige rom til et minnesmerke må få en skikkelig behandling. Saken må utredes grundig og legges fram for bystyret.

Vi bør få vite hvem giveren er og vi må sikre at vi står på trygg kunstfaglig grunn. Fra flere hold pekes det på at hverken monumentet eller motivet er nytt. Dette monumentet skal for all framtid være et minne om ofrene og hvordan vi som nasjon reiser oss etter en slik ugjerning. Det vil være svært trist om det viser seg å bli et monument over en rik giver eller en kunstner med oppmerksomhetsbehov.

Se forøvrig Morgenbladets leder fra 16. februar og nrk.no fra 14. februar.

Legg igjen en kommentar