Møte med Per Kristian Foss

PKF, nestleder i Høyre, var i går på besøk i Lyngdal. Nærmere bestemt Fibo Trespos nye anlegg. Der holdt han et foredrag om noen av sine hjertesaker, nye muligheter og næringspolitikk.
Nye muligheter handler om at vi har mellom 700 og 800.000 mennesker i arbeidsdyktig alder i Norge som ikke jobber. Det er selvfølgelig mange grunner til at folk blir uføre eller trygdemottakere, men mange av dem handler ikke om reell uførhet. Vi vet at det er mange som har både arbeidslyst og arbeidsevne som er definert som uføre eller går på trygd. Dette er et stort problem, ikke minst i den situasjonen vi nå er i med manglende arbeidskraft.
Dette handler om unge mennesker som ikke kommer inn i arbeidslivet, fordi de faller utenfor skolesystemet (det er opp mot 25% av elevene i videregående som avslutter før de har fullført, også i Mandal) og dermed havner i en trygdesituasjon der det ikke kreves av dem at de arbeider. Det handler om de unge gamle som opplever avkorting i pensjonen fordi de jobber etter fylte 67 eller som blir ansett for å være mindre attraktiv arbeidskraft fordi de har fylt 57!

En aktiv næringspolitikk handler om at:
* Det skal være lett å etablere ny virksomhet, eller utvide den eksisterende.
* Det skal være en kort saksbehandlingstid for søknader og det skal være ett kontaktpunkt i kommunen for næring.
* Det skal være billig. Offentlige avgifter skal være konkurransedyktige.
* Det må være god tilgang på arbeidskraft. Dette innebærer gode boligtomter, barnehagetilbud og et godt kulturtilbud.
* Veier. Den kritikken som oftest går igjen når jeg snakker med næringslivsledere er veikvaliteten. I perioden som kommer må Mandal og Vest-Agder drive en aktiv lobbyvirksomhet inn mot sentrale myndigheter for å utbedre veistandarden.

Legg igjen en kommentar