Skjenketider og alkoholforbruk

I kveld skal bystyret ta stilling til rådmannens forslag om å innskrenke salgs- og skjenketidene for alkohol i Mandal. Forslaget kommer neppe til å bli vedtatt, behandlingen i driftstyret tydet på det. Hvert nye bystyre skal vedta alkoholpolitiske retningslinjer. For restaurantbransjen betyr det at deres rammevilkår er oppe til politisk vurdering hvert fjerde år. Jeg kan ikke komme på noen andre bransjer som blir utsatt for det samme. Det er derfor lett å skjønne Bernt Lindseth som i dagens Fædrelandsvennen er oppgitt over trusselen om endrede vilkår for sin virksomhet.

Restaurantnæringen står for den eneste kontrollerte skjenkingen i Norge, og den utgjør omtrent 15% av alkoholkonsumet. Likevel er det restaurantnæringen som brukes som det mest nærliggende virkemiddelet i alkoholpolitikken.

Nordmenns drikkemønster, som for en del dessverre gir seg utslag i utagerende og voldelig oppførsel, er ikke et resultat av en for liberal alkoholpolitikk, eller at restauranter har for lenge åpent. At en del oppfatter det som sosialt akseptablet å slippe alle hemninger og plage andre når de er beruset, kommer fra helt andre steder.

Jeg tror på et bredt samarbeid mellom restaurantnæring og myndigheter, slik også Lindseth tar til orde for. Synlig politi i gatene, skjenkekontrollører med faglig innsikt, bedre kontroll hos skjenkestedene er viktige skritt på veien. Men det aller viktigste er å lære seg at man ikke slipper unna sitt sosiale ansvar selv om man er beruset.

Legg igjen en kommentar