Snøvær

Det snør på Sørlandet nå. Dette kan nok få noen til å tenke at dette med global oppvarming og klimaendringer ikke er så farlig likevel. Spøkefullt ønskes den globale oppvarming velkommen når gårdsrommet fylles opp med snø for fjerde gang på samme dag. Vi må imidlertid passe oss for å la oss forlede til å tro at FNs klimapanel har tatt feil selv om det kommer snø også i år. FNs klimapanel har utvetydig slått fast at det finnes menneskeskapt økning av CO2 konsentrasjonen. Denne utviklingen må snus innen 2020 dersom vi skal klare å snu den globale oppvarmingen. Vi kan ikke vente til 2019 med å gjøre disse endringene. Vi har teknologisk kompetanse til å endre utviklingen. Og utviklingen må starte nå.

Legg igjen en kommentar