Støtte til Cuba

På Landsmøtet var det en internasjonal sekvens ledet av Eirik Moen som er leder av EDU, European Democrat Union. Det var en delegat fra Hviterussland, Burma, Indonesia, Cuba og Russland. Alle land der demokratiet har dårlige kår. Et av de verste landene er Cuba, der opposisjonen er forbudt. Osvaldo Alfonso fikk bl.a. spørsmål om hva vi som utenforstående kan gjøre for å påvirke regimet til å utvikle seg i demokratisk retning. Alfonso påpekte viktigheten av å være i forbindelse med opposisjonen på Cuba, la de vite at det finnes land og bevegelser som jobber for deres sak. Deretter å slå seg sammen med andre land og presse regimet, a la Sverige og Tsjekkia. «Skal vi gå for dialog eller boikott?» Alfonso var ganske entydig på dette; alle forsøk på dialog har vært en katastrofe, helt mislykket. EUs forsøk på dialog har ført til økt undertrykking. Opposisjonen ønsker at regjeringen på Cuba skal isoleres.

Legg igjen en kommentar