Grunnlovsforsamlingen

Jaabechs vei i 2014

Grunnlovsforsamlingen

Grunnlovsforsamlingen på Eidsvoll. Mandals egen E. H. Jaabech deltok der. Nå bør han hedres.

Erich Haagensen Usland Jaabech var Mandals egen eidsvollsmann. Jubileumsfeiringen, og foredraget til Fylkeskonservator Frans Arne Stylegar, har belyst det ualminnelig pinlige faktum at vi ikke har noen særlige minnesmerker over ham i Mandal. Her har vi forsømt oss i generasjoner. Men, hvilken bedre anledning har vi til å gjøre noe med dette nå, i jubileumsåret? Jeg vil forsøke fremme en sak om dette i bystyremøtet førstkommende torsdag.

Frans Arne Stylegar i Elvesalen i Buen

Inspirerende foredrag om 1814

2014-04-10 18.06.41 I går var vi en del som fikk oppleve vår avholdte og dyktige fylkeskonservator Frans Arne Stylegar i Elvesalen i Buen. I anledningen grunnlovsjubileet holdt han et foredrag om Agders rolle under fødselen av vår grunnlov og påfølgende selvstendighet.
Det var i hvert fall to nye perspektiver som festet seg hos meg. Det ene var at tilhengerne av «Unionspartiet», mindretallet på Eidsvoll, ikke først og fremst må sees på som tilhenger av fortsatt union med Sverige, men motstandere av å være under en eneveldig, dansk konge. Som kjent var Mandals egen Erich Haagensen Jaabech tilhenger av Unionspartiet, i likhet med mange av bøndene og handelsmennene langs kysten. Hvorfor var de det, når de åpenbart hadde langt sterkere historisk tilknytning til Danmark som en «nærliggende nabo» og handelspartner?
Stylegars teori om er at det skyldtes en tro på at vi lettere kunne utvikle vårt eget styresett i union med Sverige enn underlagt Danmark. Blant annet fordi vi da ville unngå en åpenlys provokasjon mot stormaktene i Europa, som hadde sagt at Norge skulle tilhøre Sverige, og en sikker invasjon fra Sverige. Det kan dermed hevdes at Unionspartiet så konturene av et maktfordelingsprinsipp som jo senere skulle komme til å bli det bærende prinsipp i alle moderne demokratier.

Et annet perspektiv som Stylegar brakte inn er den røde tråden mellom Jaabechs politiske engasjement i Unionspartiet tuftet på demokratiforståelse og den politikk som hans, riktignok inngifte, etterkommer Søren Jaabæk stod for; demokratisk radikalisme og økonomisk liberalisme (Store Norske Leksikon).

Et sitat fra Jaabæk som mange av oss kan slutte oss til: “Regjer så lite som det med god orden kan gå an!”