Illustrasjon med kalkulator og håndjern

Formueskatt er et verdivalg

Illustrasjon med kalkulator og håndjern

Formuesskatten hindrer også investeringer i små og mellomstore bedrifter.

Det diskuteres heftig om formueskatten i disse dager. Høyre lover at kommunene skal kompenseres for bortfallet av denne skatteinntekten, men det tror ikke Arbeiderpartiet på. Tvert i mot blir Arbeiderpartiet stadig sikrere på at all annen politikk enn den de selv fører til en hver tid, ender med rasering av velferdsstaten.

Det er selvfølgelig viktig og riktig at politikere diskuterer tall og beregninger, men politikk handler mest om verdivalg og prioriteringer.

Gjennom å kutte i formueskatten gjør vi det mulig å skape flere arbeidsplasser i Norge. Når det skapes arbeidsplasser vil folk klare seg selv, skape verdier for samfunnet og betale skatt. Det er etter min mening langt bedre enn at staten tar inn skatten først, for deretter å gi folk trygd fordi det mangler arbeidsplasser. Høyre tror på en trygg velferdsstat med muligheter for alle. Et av virkemidlene er å legge til rette for verdiskaping gjennom investeringer i små og mellomstore bedrifter.