Kyrre Nakkim i NRK-studio

Uspennende dekning av valgkampen

Kyrre Nakkim i NRK-studio

© NRK.no Kyrre Nakkim avfeier kritikken med at han har hørt den før. Han har nok vært for mye sammen med politikere.

I et oppslag i Vårt Land i dag reagerer flere partier på at det skal være minst seks TV-dueller mellom Erna og Jens, mens mindre partier bare i liten grad slipper til i media i valgkampen. Kritikken fra MDG, Rødt og Frp går på at dette er udemokratisk og kjedelig. Det er jeg enig i. Men, kritikken biter ikke på NRK og TV2. Som Kyrre Nakkim i NRK sier det; – Denne kritikken kommer hvert eneste valg, både fra store og små partier. Både MDG og Rødt er med i den siste partilederdebatten og i vår valgomat. Det er ikke gitt at de skal være det.
Han mener MDG og Rødt bør være fornøyde med den dekningen de tross alt får.
Nakkim mener altså at kritikken kan avvises siden den kommer ved hvert valg og fra partier av alle størrelser. Det virker jo presseetisk høyverdig og uavhengig, men det er neppe det som er bakgrunnen. Uttalelsen er snarere et tegn på at Nakkims mål ikke er å drive folkeopplysning, men å skaffe seere. Derfor tar han sine valg ut fra hva han tror har størst seerappell. Derfor har media et overdrevet fokus på rikspolitikk i lokalvalgkampen og årets valgkamp blir framstilt utelukkende som et personvalg mellom Jens og Erna. At det er underholdningsaspektet som er det viktigste blir ekstra tydelig når Nakkim forbeholder seg retten til å bestemme om partier som stiller til valg på stortinget skal få dekning i det hele tatt.
Umiddelbart kan man kanskje si at det er hyggelig for Ap og oss i Høyre at vi får mest oppmerksomhet, men jeg er redd denne praksisen bidrar til å redusere interessen for politikk. Selvfølgelig vil de største partiene ha den største innflytelsen på politikken, og derfor må deres politikk komme tydelig fram. Men, også små partier kan få stor innflytelse i vårt politiske system. Jeg tror NRK og TV2 kunne oppnådd store seertall samtidig som de ivaretok samfunnsoppdraget sitt også om de slapp til mindre partier i større grad.

Kommunens pengebruk må ned

Høyre har i mange år advart mot et for høyt pengeforbruk i Mandal kommune. Vi har foreslått innsparinger, men blitt stemt ned. Blant annet av dem som nå kaller oss for uansvarlige fordi vi ikke vil innføre eiendomsskatt.

Vi vil ikke at ansatte i Mandal kommune skal miste jobben, og vi skal gjøre alt vi kan for at det ikke skjer. Dersom vi må nedbemanne i Mandal kommune, kan det gjennomføres med naturlig avgang og trenger ikke få alvorlige konsekvenser for den enkelte ansatte. Det finnes gode, skånsomme strategier for nedbemanning.

Innføring av eiendomsskatt er ikke et trylleformular som løser alle problemer og skåner alle. Vi mottar stadig signaler fra bedriftsledere i Mandal som er bekymret for at eiendomsskatt vil måtte medføre oppsigelser eller konkurs. Vi må ha den samme omsorgen for ansatte i privat sektor som vi har for ansatte i offentlig. Hvis det offentlige har et for høyt kostnadsnivå er det da rettferdig at det private næringsliv skal betale for dette?

For mange husholdninger er en ekstra skatt på mange tusen i året en stor belastning. Penger man ellers ville brukt på familiens utgifter blir i stedet trukket inn for å dekke kommunens. Høyre tror at innbyggerne er i stand til å foreta sine egne prioriteringer, og det er vanskelig å akseptere å innskrenke denne muligheten, fordi vi har et for høyt offentlig forbruk. Kommunens pengebruk må ned.