Endringer i avishverdagen

Slik kan folkehøyskolen SKAP: se ut

Slik kan folkehøyskolen SKAP: se ut

Lindesnes har lagt om utgivelsesstrategien sin fra seks dagers papiravis og litt slapp nettutgave til fire dagers papirutgave og komplett nettutgave for abonnenter. Det tror jeg er en god idé, og helt i tråd med folks endrede medievaner. Vi leser simpelthen mer på nett enn på papir. Og Lindesnes har gjort en god jobb med å forberede leserne på omleggingen, det har i hvert fall ikke skortet på informasjon. Og forsikringer om at nyhetsdekningen ikke blir dårligere, snarere tvert i mot. Nå skal folk opplyses raskere og bedre.

Jeg håper det er sant, og vil gjerne tro det. Jeg håper derfor også det var tilfeldig at Lindesnes ikke dekket bystyremøtet i går selv om det altså ikke kommer papiravis i dag. Det er første gang i løpet av mine 6,5 år i bystyret at ikke lokalavisen er tilstede, og det er også første gang papiravisen ikke kommer ut på fredag. En pussig tilfeldighet, men tilfeldigheter er jo som oftest det.

Dersom avisen hadde vært i bystyret i går ville de blant annet kunne opplyst om:

  • Et samlet bystyre ønsker å starte arbeidet med å vurdere kommunesammenslåing
  • Et samlet bystyre applauderer det strålende arbeidet som gjøres for å etablere folkehøyskolen SKAP: i Mandal og lover å jobbe for dette mot sine respektive representanter på storting og i regjering.
  • Trenden i kommuneøkonomien viser positiv utvikling

Dersom lokalavisen benytter torsdagen til lavere bemanning og avspasering fordi det ikke kommer papiravis på fredag har vi virkelig gått fra asken til ilden. Men foreløpig må vi tro på tilfeldigheter.