© Sven Seljom 2015

Søndagsåpne butikker i sommer

Adolph Tidemands bro

Et favorittmotiv i Mandal. Ikke så relevant for saken, men så mange som mulig bør få se det.

Jeg er ikke tilhenger av søndagsåpne butikker på generelt grunnlag. Men, jeg mener det er gode grunner for å søke om at butikkene i Mandal får lov til å holde søndagsåpent i juli og halve august, til etter Skalldyrfestivalen.

Først og fremst fordi handelsstanden selv mener det er en god idé, men også fordi jeg tror det bidrar til at sommergjestene våre opplever byen vår som mer åpen og gjestfri. Det er sommergjestene våre som gjør at vi som er fastboende har en fantastisk by å bo og leve i hele året, og vi må legge alt til rette for en god opplevelse for dem når de kommer.

Konkurransen om sommergjestene er stor fra hele verden. Vi bør ikke la noen virkemidler være uprøvd for å hevde oss i denne konkurransen.

Da dette var oppe i bystyret i forrige møte var forslaget å søke om tre måneder søndagsåpent. Det er grunn til å hevde at det er et unødig langt tidsrom. Bransjen selv ser ut til å mene at det holder med de seks søndagene i juli og halve august. Jeg vil derfor be om at vi får denne saken opp igjen i neste bystyremøte, og dette har allerede Frp gitt sin tilslutning til. Forhåpentlig er det også flere andre som kan vurdere denne saken annerledes når det kun er snakk om de seks mest besøkte ukene i året.

© Colourbox Travelt supermarked

Søndagsåpne butikker

Det er lett å tenke at økt tilgjengelighet gir økt livskvalitet. At vi kan kjøpe det vi trenger, når vi trenger det. Den nye regjeringen, med mitt eget parti Høyre i spissen, åpner nå for søndagsåpne butikker. Det er neppe fordi de tror befolkningen ergres over manglende livsutfoldelse fordi de ikke har tilgang til billig kjøttdeig hele døgnet, hver dag.

Det er et godt, konservativt prinsipp at myndighetene skal sørge for like konkurransebetingelser for næringslivet, og ikke benytte sin lovgivende kraft til å sørge for unødvendige begrensninger i den frie konkurransen. Det er lett å se det ulogiske i at én butikk som kaller seg plantesenter kan selge griller og hagemøbler på søndager, mens en jernvarehandler ikke kan gjøre det samme. At en matvarebutikk på 100m2 kan holde åpent på søndager mens en på 150 ikke kan det.

Umiddelbart kan det virke som en quick fix på disse ulogiske konsekvensene av lover og regler, å si at alle som vil kan holde åpent på søndager. Men jeg er redd for at konsekvensene kan bli noe langt verre enn det vi fra før.

Danmark tillot søndagsåpne butikker for ett år siden, og har rukket å gjøre mange erfaringer allerede. Kort fortalt er den at de store kjedene er veldig fornøyd og at små, uavhengige butikker legger ned. Mange norske butikkeiere frykter at omsetningen deres vil være den samme, men fordelt over en ukedag ekstra. I tillegg er søndag en dyr dag å holde åpent på på grunn av lønnstillegg. De ansatte er heller ikke begeistret med tanke på søndagsjobbing.

Personlig er jeg ikke i tvil om at det beste for samfunnet er at det finnes små butikker som tilbyr andre varer og en annen service enn de store kjedebutikkene. Poenget er ikke å skjerme disse butikkene for sunn konkurranse, men samtidig bør vi ikke stelle oss slik at det blir umulig å drive dersom du ikke er en del av en stor kjede.

Regjeringen må være svært varsom med å innføre søndagsåpne butikker. Se til Danmark, og lær hvordan det ikke bør gjøres. Der har de store kjedene vokst på bekostning av de små, uavhengige butikkene. For en by som Mandal vil det være svært trist å oppleve. Et av Mandals store fortrinn er nettopp mangfoldet av små og uavhengige butikker.

Regjeringen står overfor spennende utfordringer, og vi vil ha en ny politikk. Men det viktigste nå er neppe å sørge for at nordmenn kan handle enda oftere, enda billigere.