Bilde av flier mot Thon

Skummel strategi fra Småbrukarlaget

Bilde av flier mot Thon

Fagforbundet og Småbrukarlaget aksjonerer mot Thons politiske engasjement

Så gikk det som det måtte gå. Lederen i Småbrukarlaget vil vurdere om organisasjonen skal boikotte Thons hoteller fordi han har gått ut og støttet Frp. Småbrukarlaget må gjerne bruke sin innflytelse til å sable ned Frp’s politikk, men å straffe en bedrift med alle dens ansatte, fordi sjefen tillater seg å støtte et spesielt parti er en farlig strategi. For oss som jobber med lokalpolitikk er det ikke uvanlig å møte bedriftseiere og -ledere som kvier seg for å delta i politikken fordi de er redd for hvordan kundene reagerer. Politikken bør befolkes på tvers av samfunnslag, yrkesgrupper og oppfatninger.

Vi bør alle lære oss å skille sak og person, og når vi er stolte av demokratiet vårt bør det også bety at vi respekterer alles rett til å stemme på det partiet de vil.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Thon-risikerer-bonde-boikott-7295074.html#.UiBH6TapXD4

Bystyret stoppet av streik

Mandal Bystyre ble i går hindret i å fatte et viktig vedtak for byen, på grunn av streik. Formannskapssekretæren var tatt ut i streik, og skulle det gjennomføres et bystyremøte ville rådmannen eller noen i hans stab måtte skrive referat. Å streike er en rett, og skal den virke må den nødvendigvis gå ut over noen. Men, arbeidsgiveren har også en rett til å foreta virksomhetskritiske aktiviteter der ledelsen går inn i den streikendes jobb.

I respekt for de streikende var det likevel bred politisk enighet om at det ikke skulle behandles noen andre saker enn den svært presserende barnehagesaken. Derfor ble det også bedt om dispensasjon for å behandle denne ene saken. En dispensasjon bystyret ikke trengte be om, men altså gjorde, i respekt.

Fagforbundet avslo å gi dispensasjon. Dette resulterte i at Arbeiderpartiet signaliserte at de ville forlate salen om ordføreren forsøkte å sette møtet. Dette gjorde bystyret handlingslammet og vi ble tvunget til å stoppe videre behandling.

Det er ikke godt å vite hvem Fagforbundet ønsker å ramme med sin steile holdning. Men, bystyret kan det ikke ha vært, for vi hadde allerede lagt resten av sakene til et senere møte.