Vage løfter fra ambisiøs ordførerkandidat

I dagens Lindesnes forteller KrFs Tore Askildsen om det valgtekniske samarbeidet som er innledet med Ap/SV/Mdg og V. Han lister opp mange saker som de vil jobbe for; gode pleie- og omsorgstjenester, økt fokus på miljø, redusert rusmisbruk, reduksjon av ufrivillig deltid, ny E39, tidlig innsats i skolen og økt økonomisk handlingsrom. Blant annet.

Dette er ikke saker som er så veldig spesielle eller oppsiktsvekkende. Jeg tror alle partiene i bystyret vil gi sin tilslutning til viktigheten av disse sakene. Det som imidlertid ville vært interessant å vite er hvordan sakene skal gjennomføres. Det er på gjennomføringen skillelinjene i norsk politikk går. Askildsen vil imidlertid vente til det konstituerende bystyremøtet med å fortelle hvordan. Det er uredelig, og ville gitt bystyret en helt annen forutsetning for å stemme i valget på ordfører.

Det som imidlertid er klart, er at Askildsen har måttet ofre ganske mye for å få ordførerposten. I planutvalget kommer SV inn med sin ene representant og Ap får lederen. I havnestyret er det planlagt ny leder fra Ap. Varaordføreren kommer fra Ap. Dette vitner om noe langt mer dramatisk enn et rent valgteknisk samarbeid, men er ikke overraskende. Det er ikke rart at Ap og Sv vil ha en del igjen for å gi bort ordførerposten. Det er altså ikke slik at Ap er så glad for å få Askildsen som ordfører at de forærer ham posten uten bindinger.

Legg igjen en kommentar