Veier

Min gode kollega Janne Fardal Kristoffersen i Lindesnes etterlyser veibevillinger til riksveien ut til Lindesnes Fyr og ikke minst GE. Vårt fylke er et sorgens kapittel når det gjelder vei. E39 mellom Kristiansand og Lyngdal/Kvinesdal er så dårlig at vi taper i kampen om næringslivsinvesteringer og arbeidstakere. Det snakkes om at vi kan forvente oss en oppgradert E39 om ca. 30 år. Det kan vi ikke vente på. Vi må presse på sentrale politikere slik at de skjønner hvor ille det er her. Sørlandet trenger også en politiker som med tyngde taler landsdelens sak i samferdselsspørsmål. Dette haster, fordi det i disse dager er et skifte i hvor investeringene legges. Miljøteknologi kan bli et vekstområde for landsdelen, men vi må ha en fungerende infrastruktur. Det er et minstekrav.

Legg igjen en kommentar